Innovationsnetværk: Fremtidens fjernvarme og den teknologiske mulighed for brug af overskudsvarme fra bl.a. PTX-anlæg eller datacentre #1

15. marts 2022 – 14:00 – 16:30 Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg, Danmark

Energy Cluster Denmark tilbyder nu en række innovationsnetværk eksklusivt til vores medlemmer. Det er gratis for medlemmer at deltage og det er muligt at deltage i flere innovationsnetværk pr. medlem.

De nye innovationsnetværk er stedet, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark kan mødes og videndele udelukkende indenfor teknologiudvikling, nyeste viden og forskning indenfor en række energiteknologiske områder. Innovationsnetværkene mødes 4 gange om året. Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer. Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundt om møderne

Foruden denne mødegang i Innovationsnetværk vedr. Fremtidens fjernvarme og den teknologiske mulighed for brug af overskudsvarme fra bl.a. PtX anlæg eller datacentre, ses vi også:

 • Torsdag d. 9. juni 2022
  Sted: TBA
 • Torsdag d. 15. september 2022
  Sted: TBA
 • Tirsdag d. 6. december 2022
  Sted: TBA

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 14.00-16.30:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

(Fra Kl. 13.45 — indregistrering og netværk)

Kl. 14.00
Velkomst v. Energy Cluster Denmark

 • Nyt fra energiklyngen
 • Intro til dagens program
 • Forventning til fremtiden – hvad sker, der med idéerne?

  Kl. 14.10
  Bordet rundt — max 30 sek. til hver deltager (navn, firma og begrundelse for deltagelse)

  Kl. 14.30
  Præsentation v. dagens vært

  Claus A. Nielsen, Forretningsudviklingschef, DIN Forsyning
  Fra dygtig til bæredygtig

  Kl. 14.45
  Q&A

  Kl. 15.00
  Dagens faglige oplæg:
  Claus A. Nielsen, Forretningsudviklingschef, DIN Forsyning
  Mere end bare varm luft — Klar til morgendagens muligheder!

Faglige præsentationer og netværkskaffe Her stiller 3-4 deltagere sig frem ved håndsoprækning, med ønskede emner, der skal diskuteres under netværksdelen.

Open Space Technology hedder denne netværksform. De 2-4 grupper fordeles rundt i lokalet.

Time

Tema A

Tema B

Tema C

Tema D

15.30 – 15.40 intro

15.40 – 16.30

Vælges blandt deltagere på dagen

Vælges blandt deltagere på dagen

Vælges blandt deltagere på dagen

Vælges blandt deltagere på dagen


(efterfulgt af networking)

16.30
Tak for i dag og uformel afslutning – Man er velkommen til at fortsætte netværksdelen

Grupperne er ikke lukkede grupper – det vil sige at vi kan få tilgang af deltagere løbende.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.

Støttet af: