Innovationsnetværk: Power-to-X teknologier #2

31. maj 2022 – 14:00 – 16:30 Hydrogen Valley, Majsmarken 1, 9500 Hobro, Danmark

Energy Cluster Denmark tilbyder nu en række innovationsnetværk eksklusivt til vores medlemmer. Det er gratis for medlemmer at deltage og det er muligt at deltage i flere innovationsnetværk pr. medlem.

De nye innovationsnetværk er stedet, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark kan mødes og videndele udelukkende indenfor teknologiudvikling, nyeste viden og forskning indenfor en række energiteknologiske områder. Innovationsnetværkene mødes 4 gange om året. Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer. Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundt om møderne

Foruden denne mødegang ses vi også:

 • Tirsdag den 31. maj 2022
  Sted: HydrogenValley, Majsmarken 1, 9500 Hobro
 • Tirsdag den 30. august
  Sted: HORTEN, Hellerup
 • Tirsdag den 8. november 2022
  Sted: TBA

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 14.00-16.30:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

Fra Kl. 13.45 – indregistrering og netværk

Kl. 14.00
Velkomst v. Energy Cluster Denmark

 • Nyt fra energiklyngen
 • Intro til dagens program

Kl. 14.10
Bordet rundt – max 30 sek til hver deltager (navn, firma og begrundelse for deltagelse)

Kl. 14.30
Præsentation v. dagens vært – Green Hydrogen Hub Denmark
Søren Bjerregaard Pedersen, CEO, Hydrogen Valley

Kl. 14.45
PtX infrastruktur i Danmark
Anne Baastrup Holm, Forretningsudvikler, EVIDA

Kl. 15.15
Kort Q&A

Kl. 15.25
Kaffe og netværk

Kl. 15.50
Open Space Technology sessions

Her stiller 3-4 deltagere sig frem med ønskede emner, der skal diskuteres under netværksdelen.
Open Space Technology hedder denne netværksform. De 2-4 grupper fordeles rundt i lokalet.

Tid/tema Tema 1 Tema 2 Tema 3
15.50 – 16.00 intro
16.00 – 16.15 TBA TBA TBA
16.15 (temaskift)
16.15 – 16.30 TBA TBA TBA

Kl. 16.30
Uformel afslutning

Grupperne er ikke lukkede grupper — det vil sige at vi kan få tilgang af deltagere løbende.

(Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark)

Støttet af: