Innovationsnetværk: Power-to-X teknologier #3

3. oktober 2022 – 14:00 – 16:30 HORTEN, Aarhus

Så er programmet til årets 3 møde i Innovationsnetværket: Power-to-X.

Denne gang kigger vi på de regulatoriske rammer, hvor langt vi er kommet, og hvad der skal til for at komme i mål. Vi håber derfor at de deltagende organisationer i netværket har mulighed for at sende de mest relevante repræsentanter inden for området, for sammen at kunne skabe mest mulig værdi for deltagerne.

(OBS! Der er et max deltagerantal på 40 personer, grundet lokationen)

PROGRAM

(Fra Kl. 13.45 — indregistrering og netværk)

Kl. 14.00
Velkomst v. Energy Cluster Denmark
– Nyt fra energiklyngen
– Intro til dagens program

Kl. 14.10
Bordet rundt — max 30 sek til hver deltager (navn, firma og begrundelse for deltagelse)

Kl. 14.30
Regulatorisk status v/ René Frisdahl Jensen, Partner, HORTEN
– ny gasforsyningslov?
– ændringer til elforsyningsloven

Kl. 14.55
PtX — sidste nyt og forventninger
v/ Jonas Valhøj, Legal Counsel, Skive GreenLab
– Seneste udvikling i branchen
– Regulatoriske udfordringer og behov for ændringer

Kl. 15.25
Kontraktuel ramme v/ Andreas Schønbeck, Director, HORTEN
– Skal der tænkes nyt, eller har vi allerede de relevante værktøjer?

Kl. 15.30
Kaffe og netværk

Kl. 15.50
Open Space Technology session

Kl. 16.30
Uformel afslutning

TILMELDING LUKKET d. 31/9