Innovationsnetværk: Power-to-X teknologier #1

4. april 2022 – 14:00 – 16:30 Kokbjerg 30, 6000 Kolding, Danmark

Energy Cluster Denmark tilbyder nu en række innovationsnetværk eksklusivt til vores medlemmer. Det er gratis for medlemmer at deltage og det er muligt at deltage i flere innovationsnetværk pr. medlem.

De nye innovationsnetværk er stedet, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark kan mødes og videndele udelukkende indenfor teknologiudvikling, nyeste viden og forskning indenfor en række energiteknologiske områder. Innovationsnetværkene mødes 4 gange om året. Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer. Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundt om møderne

Dette Innovationsnetværk vedr. Power-to-X teknologier:

Foruden denne mødegang ses vi også:

 • Tirsdag den 31. maj 2022
  Sted: HydrogenValley, Majsmarken 1, 9500 Hobro
 • Mandag d. 3. oktober
  Sted: TBA
 • Tirsdag den 8. november 2022
  Sted: TBA

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 14.00-16.30:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

Fra Kl. 13.45 – indregistrering og netværk

Kl. 14.00
Velkomst v. Energy Cluster Denmark

 • Nyt fra energiklyngen
 • Intro til dagens program
 • Forventning til fremtiden — hvad sker, der med idéerne?

Kl. 14.10
Bordet rundt – max 30 sek til hver deltager (navn, firma og begrundelse for deltagelse)

Kl. 14.30
Præsentation v. dagens vært – EWii (indlægsholderne er flyttet ned til netværksdelen!)

Kl. 14.45
Q&A

Kl. 15.00
Netværkskaffe* – Netværksmuligheder

Kl. 16.30
Tak for i dag og uformel afslutning — Man er velkommen til at fortsætte netværksdelen

*Netværkskaffe: Her stiller 3-4 deltagere sig frem med ønskede emner, der skal diskuteres under netværksdelen. Open Space Technology hedder denne netværksform. De 2-4 grupper fordeles rundt i lokalet.

Time

Session A

Session B

Session C

Session D

15.00 – 15.10 intro

15.10 – 15.40

15.40 – 15.50 skift/intro

15.50 – 16.20

16.20 – afslutning

OBS: Hvis der er ikke-dansktalende deltagere med på dagen, vil mødet foregå på engelsk

Grupperne er ikke lukkede grupper — det vil sige at vi kan få tilgang af deltagere løbende.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.

Støttet af: