Innovationsnetværk: Udvikling af fremtidens Batterier #1

23. marts 2022 – 14:00 – 16:30 Energi Danmark, Tangen 29, 8200 Aarhus N, Danmark

Energy Cluster Denmark tilbyder nu en række innovationsnetværk eksklusivt til vores medlemmer. Det er gratis for medlemmer at deltage og det er muligt at deltage i flere innovationsnetværk pr. medlem.

De nye innovationsnetværk vil være eftermiddagsmøder, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark samles 4 gange om året for at videndele udelukkende omkring innovation, teknologiudvikling og nyeste forskning indenfor en række energiteknologiske områder.

Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer.
Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundet om møderne.

Foruden denne afvikling i Innovationsnetværk: Udvikling af fremtidens batterier mødes vi også:

 • Torsdag d. 14. juni 2022
  Sted: TBA
 • Torsdag d. 1. september 2022
  Sted: TBA
 • Tirsdag d. 15. november 2022
  Sted: TBA

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 14.00-16.30:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

Fra Kl. 13.45 – indregistrering og netværk

Kl. 14.00
Velkomst v. Energy Cluster Denmark

 • Nyt fra energiklyngen
 • Intro til dagens program
 • Forventning til fremtiden — hvad sker, der med idéerne?

Kl. 14.10
Bordet rundt – max 30 sek til hver deltager (navn, firma og begrundelse for deltagelse)

Kl. 14.30
Præsentation v. dagens vært – Energi Danmark (indlægsholderne er flyttet ned til netværksdelen!)

Kl. 14.45
Q&A

Kl. 15.00
Netværkskaffe* – Netværksmuligheder

Kl. 16.30
Tak for i dag og uformel afslutning — Man er velkommen til at fortsætte netværksdelen

*Netværkskaffe: Her stiller 3-4 deltagere sig frem med ønskede emner, der skal diskuteres under netværksdelen. Open Space Technology hedder denne netværksform. De 2-4 grupper fordeles rundt i lokalet.

Time

Session A

Session B

Session C

Session D

15.00 – 15.10 intro

15.10 – 15.40

15.40 – 15.50 skift/intro

15.50 – 16.20

16.20 – afslutning

OBS: Hvis der er ikke-dansktalende deltagere med på dagen, vil mødet foregå på engelsk

Grupperne er ikke lukkede grupper — det vil sige at vi kan få tilgang af deltagere løbende.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.

Støttet af: