Innovationsnetværk: Udvikling af teknologier indenfor service og vedligehold i vindindustrien #1

8. marts 2022 – 14:00 – 16:30 Odense Havn, Kystvejen 100, 5330 Munkebo

Energy Cluster Denmark tilbyder nu en række innovationsnetværk eksklusivt til vores medlemmer. Det er gratis for medlemmer at deltage og det er muligt at deltage i flere innovationsnetværk pr. medlem.

De nye innovationsnetværk er stedet, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark kan mødes og videndele udelukkende indenfor teknologiudvikling, nyeste viden og forskning indenfor en række energiteknologiske områder. Innovationsnetværkene mødes 4 gange om året. Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer. Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundet om møderne

Foruden denne mødegang i Innovationsnetværk vedr. Udvikling af teknologier indenfor service og vedligehold i vindindustrien, ses vi også:

 • Tirsdag d. 7. juni 2022
  Sted: SubC Partner, Sahara 4 Esbjerg
 • Tirsdag d. 13. september 2022
  Sted: Upteko, Ørstedsvej 10, 8660 Stilling
 • Torsdag den 1. december 2022
  Sted: Force, Park Allé 345 Brøndby

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 14.00-16.30:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

Fra Kl. 13.45 – indregistrering og netværk

Kl. 14.00
Velkomst v. Energy Cluster Denmark

 • Nyt fra energiklyngen
 • Intro til dagens program
 • Forventning til fremtiden — hvad sker, der med idéerne?

Kl. 14.10
Bordet rundt – max 30 sek til hver deltager (navn, firma og begrundelse for deltagelse)

Kl. 14.30
Oplæg v. dagens vært – Odense Havn

Kl. 14.45
Q&A

Kl. 15.00
Faglige præsentationer og netværkskaffe* – Netværksmuligheder

Kl. 15.45
Rundtur på Odense Havn i bus — snakke kan fortsætte i bussen

Kl. 16.30
Tak for i dag – på gensyn den 7. juni i Esbjerg ved SubC Partner

*Netværkskaffe: Her stiller 3-4 deltagere sig frem med ønskede emner, der skal diskuteres under netværksdelen. Open Space Technology hedder denne netværksform. De 2-4 grupper fordeles rundt i lokalet.

Time

Session A

Session B

Session C

Session D

15.00 – 15.10 intro

15.10 – 15.40

15.40 – 15.50 skift/intro

15.50 – 16.20

16.20 – afslutning

OBS: Hvis der er ikke-dansktalende deltagere med på dagen, vil mødet foregå på engelsk

Grupperne er ikke lukkede grupper — det vil sige at vi kan få tilgang af deltagere løbende.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.

Støttet af: