NET ZERO Pathways 2023

30. marts 2023 – 9:00 – 16:00

På NET ZERO pathways kan du bl.a. glæde dig til at opleve nedenstående temaer på dagens breakout sessions. Programmet for dagen byder ligeledes på en fælles åbning og afslutning med bl.a. paneldebatter modereret af Nynne Bjerre Christensen. I løbet af dagen vil der være rig mulighed for at netværke og besøge udstillingsområdet.

Energicertificeret software præsenteret af DigitalLead og Energy Cluster

Allerede i dag efterspørger softwarevirksomhedernes kunder software der er udviklet således at software udnytter den underliggende hardware så energi optimalt som muligt. Det er dog udfordrende at sikre at den udviklede software udnytter hardwaren energi optimalt og dermed også svært for software udviklere at synliggøre energieffekten af den udviklede software over for kunder og brugere af softwareprodukter.

Udvidet producentansvar for emballage – hvad betyder det for din virksomhed? Præsenteret Af Food & Bio Cluster og CLEAN

EU-medlemslande indfører inden 2025 nye regler for udvidet producentansvar for at fremme bæredygtighed og cirkulær økonomi. I sessionen forsøger vi at besvare, hvad udvidet producentansvar kommer til at betyde for din virksomhed, hvad tidshorisonten er, og hvilke ting din virksomhed skal have styr på, inden det træder i kraft.

Vandforbrug i Power-to-X processer – er der vand nok til dig og Power-to-X i fremtiden? Præsenteret af Energy Cluster og CLEAN

I sessionen stiller vi skarpt på lovgivningskrav, vandbehovet, udfordringer, barriere, omkostninger og løsninger med inddragelse af relevante udfordringsejere, problemløsere og data.

Fremtidens digitalisering og sikkerhed inden for vandforsyning præsenteret af DigitalLead og CLEAN

Den danske vandsektor står over for en gennemgribende digitalisering, men med en sådan udvikling følger også en øget cybertrussel.

Energibesparelser og cybersikkerhed ved databaseret energistyring og drift af bygninger præsenteret af DigitalLead og We Build Denmark

Udbredelsen af Iot baseret smartteknologi er en vigtig forudsætning for at der kan opnås endnu flere besparelser på bygningsdrift. Tiltagende varierende brugsbehov i forbindelse med fleksible arbejdstider på både kontorer og øget brug af hjemmearbejdspladser stiller øgede krav til behovsstyring af bygningsinstallationer, for at imødegå at f.eks. der spildes energi når der er lave personbelastninger i bygningen. Det kræver smartteknologi – IoT og åbne systemer der kan kommunikere på tværs i Clouden. Komponenterne er prisbillige at indkøbe og implementere, men bruger ofte bygningens og dermed virksomhedens eget netværk.

Effektivisering af byggeprocessen og forlængelse af bygningers levetid præsenteret af CLEAN og We Build Denmark

Løbende tjek og vedligeholdelse af bygninger er med til at fremtidssikre og forlænge bygningers levetid. Det har både en økonomisk og miljømæssig fordel. Denne session undersøger nærmere, hvordan vi gennem videndeling kan styrke vedligeholdelsesindsatsen.

Fra jord til CO2-fri energi præsenteret af Food & Bio Cluster og Energy Cluster