ONLINE Kick-off – Energy Cluster Denmark – Energieffektivitet

24. november 2020 – 14:00 – 15:30 ONLINE

Etableringen af Danmarks nye klyngeorganisation for den samlede energisektor skal fejres — og du er inviteret med!

I stedet for at tage udgangspunkt i det fysiske møde, og invitere jer indenfor på vores 6 lokationer rundt i Danmark, så vil vi i første omgang gerne invitere på fem online Kick-Offs.

Vi vil geografisk set komme rundt i det danske energilandskab, hvor Energy Cluster Denmark er repræsenteret på 6 lokationer og grave os ned i de mange spændende projekter vi allerede driver, samt vise hvordan du som medlem får mulighed for at deltage i de mange fremtidige aktiviteter der er på tegnebrættet.

Igennem de 5 Online Kick-Offs vil du således få muligheden for at få et indblik i hvordan vi arbejder, og aktivt tænker vore medlemmer ind i vores daglige virke.  Du vil ligeledes få et bedre billede af hvilke spændende aktiviteter DU vil kunne engagere dig i, gennem dit medlemskab i Energy Cluster Denmark.

Kl. 14.00
Velkomst og præsentation af Energy Cluster Denmark og fokusområdet
v/ Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

Kl. 14.25
Inspirationstalere
v/ Danfoss & NorthQ

Kl. 14.50
Innovationsprojekter, videnbro & klyngeprojekter i Energy Cluster Denmark

v/ Christian Boysen & Michael Sørensen, Project Directors, Energy Cluster Denmark

Kl. 15.15
Tak for i dag
v/ Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

 

ONLINE Kick-offs — Energy Cluster Denmark:

17/11 Energiproduktion

18/11 Energiinfrastruktur

19/11 Energilagring

24/11 Energieffektivitet

25/11 Sektorkobling, systemintegration og digitalisering

 

Tilmelde dig 1 (eller flere!) af de 5 online Kick-off events, hvor vi zoomer ind på et af vore faglige fokusområder, og den værdi vi kan give dig, som medlem.