PtX fra AtZ – Lovgivningens rammer

21. september 2023 – 10:00 – 14:30 Langelinie Allé 35, 2100 København, Danmark

(OBS! Tilmelding lukket d. 19/08 kl 1300)

Ved PtX omdannes elektricitet til noget andet. Det kan være brint, som så igen kan omdannes til e-metanol, e-kerosin, e-metan, ammoniak mv. Produktionen sker i en værdikæde og starter fx ved indvinding af vand, produktion af strøm, produktion af biogas, produktion af brint mv.

Som producent kan man stå for hele eller dele af værdikæden. Hvis man selv står for hele værdikæden, vil man typisk have flere selskaber for at minimere risici, men det fælles ejerskab gør kontraktindgåelse simpelt.

Er man derimod flere forskellige parter, som skal blive enige, kræver det en kæde af kontrakter. Og her bliver det afgørende, at der kan skabes en fælles forståelse for, hvordan risici skal fordeles. Hvis aftageren fx kræver bod ved manglende leverancer, kan det sætte en sneboldeffekt i gang, som ender ved et vandværk, der fraskriver sig ethvert ansvar. Hvordan fordeles ansvar da?

Program

Kl 10:00
Velkommen
v/ Mathias Rose Svendsen, Head of Offshore Wind, Bech-Bruun
& Helene Urth, Project Director / International, Energy Cluster Denmark

Kl 10:15
PtX værdikæder og kontrakter
v/ Jonas Valhøj, Legal Counsel, GreenLab Skive

Kl 10:45
Projektudvikling & IP
v/ Mathias Rose Svendsen, Head of Offshore Wind, Bech-Bruun
& Dan Bjerg Geary, Partner, Bech-Bruun

Kl 11:15
Sammenfatning af formiddagens oplæg og
teaser til eftermiddagens program

Kl 11:30
Frokost og netværk

Kl 12:30
De lovgivningsmæssige rammer
v/ Dorthe Kirkeskov Carlsson, Senior Associate, Bech-Bruun
Hanne Krag Fugleholm, Senioradvokat, Bech-Bruun

Kl 13:00
Kommunen som samarbejdspartner
v/ Ditte Lundgaard Jakobsen, Direktør, Plan, Teknik & Miljø, Aabenraa Kommune

Kl 13:30
Godkendelsesprocesser for PtX-anlæg
v/ Sune Ribergaard Henriksen, Funktionsleder: Virksomheder, Miljøstyrelsen

Kl 13:45
Paneldebat – med dagens oplægsholdere
Moderator: Helene Urth, Project Director / International, Energy Cluster Denmark

KL 14:30 (-1500)
Afslutning — Efterfulgt af mulighed for netværk med dagens deltagere og oplægsholdere

(OBS! Tilmelding lukket d. 19/08 kl 1300)