Release-event for SORA-værktøjet

20. maj 2021 – 13:00 – 15:00

Markedet for droner er i rivende udvikling, og det samme gælder reguleringen af området. Droner anvendes i større omfang til kommercielle formål, og udfordringen er for mange at få overblik og indsigt i reguleringen.

Med flere og mere komplicerede droneoperationer vil der nu og i fremtiden blive et større behov for at gøre brug af SORA (Specifik Operations Risk Assessment) sammen med en ansøgning om flyvetilladelser. Samtidig er der behov for at automatisere og strømline hele processen, som hidtil har været tidskrævende og tung.

I den nye europæiske UAS-lovgivning er det ofte et krav, at der skal foretages en risikoanalyse i forbindelse med droneoperationer i den specifikke kategori. Anbefalingen fra EASA er at bruge SORA-tilgangen, der er udviklet af JARUS.

I projektet Operative pakkeleverancer med droner, støttet af den europæiske regionalfond og faciliteret af Energy Cluster Denmark, har et af målene været at udvikle et værktøj, der giver droneoperatører en nemmere tilgang til at lave en SORA. Værktøjet er netop klar til offentliggørelse, og vi glæder os til at dele det med branchen.

Vi åbner dørene og inviterer alle med interesse i droneoperationer, lovgivning og digitalisering til vores release event, hvor vi præsenterer det nye SORA-værktøj.

Vi har inviteret David Klæsøe-Lund fra Poul Schmith/Kammeradvokaten ind for at fortælle om den generelle lovgivning samt hvordan den spiller sammen med SORA. Derefter laver vi en demo og løfter sløret for, hvordan man får adgang til værktøjet.