SDU Energy Club Workshop – Sektorkobling i fremtidens energisystem

15. september 2021 – 14:30 – 16:30 Alsion 2, 6400 Sønderborg, Danmark / ZOOM

Fremtidens energisystem: Sektorkoblingens bidrag til den grønne omstilling

Omstillingen fra et central fossil baseret energisystem til et decentralt grønt energisystem stiller nye krav til systemfleksibilitet. Nye partnerskaber, nye forretningsmodeller og samarbejder på tværs af sektorer er nødvendige forudsætninger for en omkostningseffektiv grøn omstilling.

På workshoppen vil vi fremlægge ideer til bæredygtig systemintegration. Vi vil diskutere værdien partnerskaber og systemtænkning på tværs, herunder komplementariteten mellem fx grøn el fra solceller og fremstilling af flybrændstof og plast. Vi vil adressere biogasproduktionens rolle i det fremtidige energisystem, nødvendigheden af en intelligent digital sammenbinding af de nye værdikæder og den globale efterspørgsel på smart tænkte grønne systemkombinationer.

program:

Global efterspørgsel på smarte grønne systemløsninger
Lars Tveen
, President, Developing Regions, Danfoss

Værdien af grønne partnerskaber med lokal forankring
Kjeld Stærk, Chairman, ProjectZero Business

Visionen om det fremtidige system
Henrik Wenzel
, Prof., SDU, Institut for Grøn Teknologi

Realiseringen — hvad skal til?
Theiss Stenstrøm, Director, Power-to X, Better Energy A/S

En dynamisk sammenhængende værdikæde gennem digitalisering og intelligent anvendelse af data
Bo Nørregaard Jørgensen
, Professor, Centerleder, Centre for Energy Informatics, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute

Biogassens rolle i det fremtidige integrerede energisystem
Jonas C. Svendsen
, Handelschef, Nature Energy


Tilmelding:
ved Nanna Rahbek Jørgensen
njoer@tek.sdu.dk
+45 65 50 73 86