Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X

26. januar 2022 – 9:30 – 16:30 AI Innovation House Innovations Alle 3 7100 Vejle

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for at nå vores mål for en komplet grøn omstilling af samfundet, ligesom det forudsiges at have stort potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder. Som frontløber inden for grøn energi skal Danmark naturligvis gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men vi er ikke så langt i udviklingen, som vi kunne være, og dette skyldes primært stor usikkerhed inden for sikkerhed og mangel på standarder og rammevilkår.

Konferencen henvender sig til alle aktører på tværs af økosystemet:

 • VE-producenter
 • Producenter af udstyr til produktion af brint, metanol, ammoniak
 • Udviklere og leverandører af infrastrukturer
 • Systemintegratorer og operatører
 • Aftagere af brændsler, fx landbrug, transport og industri
 • Rau030adgivnings og entreprenørvirksomheder
 • Offentlige aktører, fx styrelser og kommuner

Det får du ud af at deltage:

 • Kvalificeret viden om PtX og sikkerhed
 • Indflydelse på at definere de rette sikkerheds- og risikoniveauer i PtX
 • Viden om eksisterende standarder inden for PtX
 • Indflydelse på udviklingen af nye standarder
 • Godt netværk
 • Mulighed for at påvirke, hvordan der på politisk niveau vil blive arbejdet med PtX og sikkerhed i fremtiden

Arrangementet er arrangeret af:
Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Teknologisk Institut, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Dansk Standard og Energy Cluster Denmark

Klik på linket herunder for at se hele det spændende program.