Fremtidens fleksible energisystem

21. januar 2021 – 13.00-15.00 Virtuel Masterclass

INVITATION TIL MASTERCLASS OM FREMTIDENS FLEKSIBLE ENERGISYSTEM

Det danske strømforbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2027, hvilket vil kræve nye løsninger og nytænkning på flere arenaer. Formålet med dette webinar er at undersøge hvordan energifleksibilitet, energilagring og sektorkobling kan bidrage til at nå målet og potentielt reducere omkostningerne for den nødvendige netudbygning. Ved at inddrage flere relevante aktører i energisystemet, ønsker vi at kaste lys på hvad udviklingen vil kræve af nye løsninger, samarbejdsmodeller og markedsmodeller og hvordan kommuner og regioner kan understøtte udviklingen af et fleksibelt energisystem.

Se invitationen her.

Webinaret arrangeres af projektet DG STORE, som er et dansk tysk projekt, med formål om at afdække muligheder for et mere fleksibelt energisystem gennem sektorkobling. I forbindelse med projektet, er der udviklet en status quo rapport for det dansk tyske energisystem, som giver et overblik over behovet for fleksibilitet i det nuværende og fremtidige energisystem. Webinaret afrundes med en præsentation af rapporten.

PROGRAM:

13.00-13.05 Velkommen og introduktion til program. v. Martin Dam Wied, Dansk Energi

13.05-13.25 Elnetudbygning og behovet for fleksibilitet i et VE-baseret energisystem v. Thomas Dalgas Fechtenburg, Energiingeniør Energinet

13.25-13.45 Er fleksibelt elforbrug den nye energieffektivisering?
Potentialer i det intelligente energisystem v. Helle Juhler-Verdoner, Managing Director,  Intelligent Energi

13.45-14.00 Demand Response i en VE-virkelighed – hvad er en aggregator og hvorfor har vi brug for dem? v. Mikkel hauge Jensen Energi Danmark

14.00-14.15 Hvordan kan en kommune arbejde med energifleksibilitet? v. Lene Vinther Nielsen, Energileder, Lolland Kommune.

14.15-14.45 Paneldebat: Samspillet mellem aktører i et fleksibelt energisystem
Deltagere: Thomas Dalgas Fechtenburg, Energinet. Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi. Mikkel Hauge Jensen, Energi Danmark. Lene Vinther Nielsen Lolland Kommune.
Paneldebatten faciliteres af Martin Dam Wied, Dansk Energi.

14.45-14.55 Præsentation af Status Quo Rapport af det dansk-tyske energisystem / kort introduktion til DG STORE og showcases v. Seniorprojektleder Tim Tannhof, Gate 21

14.55-15.00 Afrunding v. Martin Dam Wied