Webinar: Fælles informationsmøde – fokusområder for fundingprogrammerne

22. juni 2022 – 12:00 – 13:15 Online

Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK inviterer til webinar tirsdag den 22. juni 2022, hvor du kan høre om programmernes fokusområder samt dine muligheder for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling og demonstration.

Statens tre offentlige puljer, Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK, bidrager til de politiske mål om en reduceret udledning af drivhusgasser på 70 procent i 2030 og klimaneutralitet frem mod 2050.

Grønne energiteknologiske løsninger søges
Udfordringerne er mange og det er væsentligt at tænke på tværs af forsyningsarter og at udvikle nye grønne energiteknologiske løsninger, der kan understøtte den grønne omstilling til en rimelig pris.

Hør om dine muligheder
Ved webinaret kan du høre nærmere om rammerne for offentlig medfinansiering under hvert program. Efter webinaret kan du ringe til programmerne med mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forhold til projektansøgning, evalueringskriterier etc.

Arrangementet er gratis og afholdes på dansk.

Bemærk: Når du tilmelder dig dette arrangement, giver du samtidig samtykke til, at vi må optage webinaret, sende et link til de anvendte Power Point samt sende dig et link til en evaluering af webinaret efterfølgende.

Program:

12.00 Velkomst
Mads Lyngby Petersen, EUDP

12.05 Finansiering via Innovationsfonden
Sune Dalgaard Ebbesen, Innovationsfonden

12.25 Støtte til energiprojekter under EUDP
Mads Lyngby Petersen, EUDP

12.45 Støtte til F&U inden for energieffektive teknologier til slutbruget under ELFORSK
Dorte Lindholm, ELFORSK

13.05 Afrunding og spørgsmål

13.15 Mulighed for at tale med IFD, EUDP og ELFORSK pr. telefon om projektidé