Webinar: Termonet – fremtidens varmepumpebaserede fjernvarme i landsbyer og byområder

1. juni 2021 – 9:00 – 10:45 Online

Danmark er i front med fjernvarme. Men grænsen for at udrulle mere fjernvarme er ved at være nået. Med termonettet — et brinebaseret koldt net med decentrale varmepumper — kan fjernvarmen komme ud til landsbyer og gasområder, hvor den traditionelle fjernvarme ikke er rentabel. Samtidig elektrificeres varmesystemet, og lokale overskudsvarmekilder udnyttes.

Energy Cluster Denmark & Gate 21 samt projektet FUTURE inviterer nu til webinar om termonettets muligheder. Webinaret er tirsdag den 1. juni 2021 fra klokken 9.00 til 10.45.

Udbytte

På webinaret bliver du klogere på, hvornår et termonet er relevant, hvilke lokale forudsætninger, der skal opfyldes og hvilke overskudsvarmekilder, der kan anvendes. Du får også to konkrete beregningsværktøjer med hjem. Et der screener for relevante termonet-lokaliteter, og ét der dimensionerer de projekter, som screeningsværktøjet har udpeget.

Program

9.00 — 9.05: Velkomst

9.05 — 9.15: Hvorfor har vi arbejdet med termonet i FUTURE-projektet?
/ Tommy Olsen, projektkonsulent, Gate 21
I FUTURE-projektets case 1 har vi forsøgt at afklare fleksibilitetspotentialet i bygninger med varmepumper. Løsningen kan være termonet med jordvarmepumper, fælles brinenet og lagring. Er det realistisk at udnytte mulighederne? Og kan termonet få flere boliger med på fælles varmeløsninger?

9.15 — 9.35: Hvad er et termonet?
/ Søren Skjold Andersen, direktør i Geodrilling og formand for Termonet Danmark
Termonet som skalérbart koncept for kollektiv forsyning. Bud på forskellige kilder der kan levere energi til termonet. Tre konkrete eksempler på forskellige ejerskabsformer og idéer til termonet som en understøttende faktor for synergi mellem forskellige forsyningsformer.

9.35 — 10.00: Hvornår giver et termonet mening?
/ Jakob Worm, Planenergi
Planenergi har udført en analyse, som fortæller, hvornår termonettet er en god ide, og på hvilke betingelser et termonet kan etableres. Analysen konkretiseres gennem beregning af fire potentielle projektområder.

10.00 — 10.20: Hvor skal der være termonet? Nyt screeningsværktøj for termonet
/ David Marhauer-Nimb, konsulent, Kalundborg Kommune
Kommuner og forsyningsselskaber er i fuld gang med at afklare, hvor meget fremtidens fjernvarme kan udbredes. Her er termonettet en ekstra mulighed. I samarbejde med Kalundborg Forsyning og projektet LowTemp har FUTURE-projektet udviklet et screeningsværktøj til vurdering af, hvornår et termonet er relevant. Screeningsværktøjet gennemgås med et eksempel.

10.20 — 10.40: Termonet — en del af fremtidens fjernvarmetilbud fra forsyningsselskaberne
/ Julie Holt, projektleder, Kalundborg Forsyning
Kalundborg Forsyning har de seneste år arbejdet med planer om at levere fjernvarme baseret på termonet. Løsningerne kan både baseres på returvarme fra det eksisterende fjernvarmenet eller være fritliggende landsbyløsninger. Hør Kalundborg Forsynings overvejelser og planer og få indsigt i deres beregningsprogram til dimensionering af termonet.

10.40 — 10.45: Afslutning

Målgruppe

Webinaret henvender sig til varmeplanlæggere i kommuner og forsyningsselskaber, som skal iværksætte fremtidens varmesystem. Webinaret kan også være interessant for involverede i udarbejdelsen af kommunernes DK2020-planer.

Praktisk info

Senest den 31. maj 2021 modtager du et link til webinaret.
Hvis du på dagen oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte support på telefon 3169 8416.

Bag webinaret står

Webinaret afholdes i samarbejde med Energy Cluster Denmark, i regi af projektet FUTURE, der støttes af Interreg ØKS.