Workshop #3 – Kassø

7. oktober 2021 – 10:00 – 14:00 Alsion 2, 6400 Sønderborg, Danmark

På dagens workshop zoomer vi ind på 4 helt konkrete forretningsmodeller og ser nærmere på potentialerne for udnyttelse af overskudsvarme fra hhv. Hospital Sønderjylland, Provas, Hydro Precision Tubing og BHJ Pet Food.

Efter frokost vil der fokus være på den internationale vinkel. Hamborg Warme vil give deltagerne et overblik over morgendagens projekter og planer i Hamborg området. Der vil, for de deltagende virksomheder være mulighed for at byde ind med løsninger til både de konkrete danske innovative cases og til den udenlandske problemstilling.

Program:

Fra kl. 09.45 vil vi være vært for lidt morgenbrød

10.00: Velkomst
v. Charlotte Baumgartner, Energy Cluster Denmark

10.05: Indledning
v. Emil Albæk Kristiansen og Peter Maagøe, Viegand Maagøe

10.15: Case beskrivelser og gennemgang af forretningsmodellerne for Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev

11.20: Workshop: Opmærksomhedspunkter i forhold til forretningsmodellerne og de konkrete cases

12.10: Diskussion i plenum
v. alle

12.25: Pause — let frokost — netværk

13.10: Overskudsvarme projekter og muligheder i udlandet
v. Lars Hummelmose, DBDH

13.25: Morgendagens projekter i Hamborg
v. Dr. Liebenthal, Warme Hamborg (participating online)

13.45: Spørgsmål og diskussion i Plenum
v. alle

14.00: Tak for i dag

Målgruppe:

Lokale fjernvarmeselskaber og energiplanlæggere fra de 4 kommuner

Teknologivirksomheder der kan løse opgaven samt virksomheder der er interesseret i Eksport muligheder: (eks. varmepumper, pumper, ventiler, varmeveksler, styresystemer mf)