Første e-metan biogasanlæg til kommercielt brug sat i drift på Als

28. november 2023

“Verdenshistorie,” kaldte erhvervsminister Morten Bødskov det, da energi- og fibernetkoncernen Andel og den globale biogasproducent Nature Energy i oktober indviede det første anlæg i verden, der på kommerciel basis øger produktionen af biogas via elektrolyse og biologisk metanisering.

Andel og Nature Energys arbejde med den grønne omstilling har rundet en vigtig milepæl i Glansager på Als:

Blot et år efter at et partnerskab blev indgået, hvori de to virksomheder investerede 100 mio. kr. i et biologisk Power-to-X anlæg, er man allerede klar til at gå i produktion med grøn brint.

Det er vigtigt nyt for de-karboniseringen af den danske energiproduktion. Andels elektrolyseanlæg omsætter overskydende strøm fra sol og vind til brint (hydrogen), der fødes ind i Nature Energys metaniseringsanlæg, hvor det møder CO2. Derved dannes e-metan, der øger produktionen af biogas fra det eksisterende biogasanlæg og reducerer mængden af CO2.

Verdenshistorie på Als

Når anlægget er i fuld drift i foråret 2024, vil den producerede brint styrke Nature Energys produktion af grøn gas med 12.000 m3 gas om dagen. Til sammenligning bruger et parcelhus cirka 1.300-1.500 m3 gas om året.

Derfor ser erhvervsminister Morten Bødskov, som forestod indvielsen af anlægget, da også et stort potentiale i den nye teknologi:

”Der er skrevet et stykke af verdenshistorien i dag i Sønderjylland. Som det første sted i verden kan man nu fra Als producere e-metan biogas til kommercielt brug. Det er den form for innovativ tankegang, som skal være med til at drive den grønne omstilling fremad,” sagde ministeren, som kaldte projektet for ‘et skoleeksempel på’, hvad et tæt samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder kan skabe.

Konkret forskel

Anlægget er en del af Erhvervsfyrtårn Syd, som har til formål at fremme ideer til grøn omstilling og sektorkobling.

”Det er vigtigt, at erhvervsfyrtårnet kobles op på energiklyngens kompetencer,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark, som faciliterer den erhvervsfremmende indsats i Erhvervsfyrtårn Syd:

”Anlægget er et fremragende eksempel på, at vi ved at samarbejde om fælles innovation og teknologiudvikling kan gøre en konkret forskel for den grønne omstilling – både på den korte og den lange bane,” siger hun.

Den udlægning deler Andels adm. direktør Jesper Hjulmand. Han ser partnerskabet som et eksempel på, hvordan et stigende samspil mellem forskellige sektorer i energibranchen kan være en effektiv måde at angribe klimakrisen.

”Vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Nu. Det gør vi ved at sætte turbo på den grønne omstilling. Derfor tester vi grønne teknologiske løsninger i samarbejde med fx Nature Energy, så vi kan blive klogere på, hvordan vi bedst og hurtigst kan bidrage til at sænke vores samlede CO2-udslip og sætte en stopper for klimakrisen,” siger han.

Vækst og inspiration

Power-to-gas-anlægget er et betydeligt bidrag til at nedbringe CO2-udledningen i Sønderborg Kommune, og borgmester Erik Lauritzen (A) ser indvielsen og anlægget som et vigtigt skridt på vejen:

”Vi har allerede en reduktion på 57 procent i Sønderborg Kommune, og mange kigger allerede i vores retning for at finde de rette løsninger. Det kan vi profitere af – ikke mindst hos virksomhederne – når vi kan vise resten af verden, hvordan klimaomstillingen kan omsættes og skabe vækst gennem eksport af grønne løsninger,” siger han.

Og der er noget at komme efter, understreger Ole Hvelplund, CEO i Nature Energy.

”Som branche er vi meget ung og stadig i gang med en udvikling, som vi i Danmark har mulighed for at stå helt i spidsen for. Vi har endnu ikke har set det fulde potentiale af denne cirkulære energiform, og anlægget her i Glansager er netop et stærkt bevis på, hvor central en rolle organisk affald og biogas spiller i den grønne omstilling,” siger han.

Fakta I – Sådan produceres biogas

Biogas udvindes af organisk affald fra husholdninger, industri og landbrug og består af CO2 (kuldioxid) og CH4 (metan), som kan erstatte den naturgas, der kan hentes fra undergrunden. Brint (hydrogen) iblandes biogassen og går i forbindelse med CO2. Herved dannes CH4, som også kaldes e-metan, fordi den er lavet ved hjælp af elektrolyse.

På den måde bliver energimængden større, ud fra den samme mængde organisk affald. En særlig gevinst ved anlægget i Glansager er, at det kan tændes og slukkes efter behov, og når der er overskud af strøm fra fx vindmøller. Dermed er anlægget med til at balancere energisystemet, når der produceres mere grøn strøm, end der forbruges.

Fakta II – Partnere og støtte

En del af projektet er støttet af Erhvervsfyrtårn Syd. Midlerne kommer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s REACT-program.

Teknologien er påvist i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, DTU, Biogasclean og Nature Energy som en erhvervs-ph.d. og startede i et reagensglas i et laboratorium i 2019.

Når anlægget er i fuld drift i foråret 2024, vil den producerede brint booste Nature Energys produktion af grøn gas med 12.000 m3 gas om dagen. Til sammenligning bruger et parcelhus cirka 1.300-1.500 m3 gas om året.