Partnerne bag Klima- & Energiscenen på Folkemødet samler endnu engang nøgleaktører på tværs af de grønne dagsordener 

4. juni 2024

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og det samme gør dette års Folkemøde på Bornholm i juni. Efterhånden som Allinge bliver fyldt med debatlystne danskere, vil Klima- & Energiscenen rette fokus mod klima, energi og den grønne omstilling. Her er 14 private og offentlige aktører, på tværs af branchen, igen gået sammen om at afholde flere end 60 debatter og aktiviteter for at sætte en grøn dagsorden.

I takt med at vi nærmer os 2030-klimamålene, vejer både klimapolitik, udbygning af vedvarende energi og grøn omstilling fortsat tungere i den offentlige debat. Debatten om den grønne omstilling og vejen til klimamålene vil uundgåeligt også finde vej til Folkemødet på Bornholm.

Når de første Folkemøde-færger lægger til kaj på Bornholm i midten af juni, vil Klima- og Energiscenen være omdrejningspunktet for netop de vigtige debatter og aktiviteter med den grønne omstilling i hovedfokus. 14 partnere på tværs af brancher og interesser er gået sammen om et program bestående af flere end 60 debatter og aktiviteter spækket med nøgleaktører fra alle hjørner af den grønne omstilling.

I fællesskab vil de i løbet af Folkemødets tre dage drøfte alle afkroge af energi, klima og grøn omstilling. Publikum kan glæde sig til at debattere og udvide deres horisont om alt fra energisikkerhed, Danmark som grønt foregangsland, en grøn Bornholmerfærge, mangfoldighed i energibranchen, Europas brintinfrastruktur og til lokal biodiversitet.

I 2024 er Danmarks nationale energiklynge, Energy Cluster Denmark, for første gang med som partner bag Klima- og Energiscenen på Folkemødet. Det nye partnerskab om formidling og dialog om klimastof og grøn energi glæder Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

”Folkemødet handler om dialog og debat om vores fælles samfund, og den grønne omstilling er en af de helt store opgaver, vi alle sammen skal forholde os til. Derfor er vi er meget glade for at være med i kredsen af partnere Klima- og Energiscenen, der er en rigtig god platform for formidling og debat om de mange tiltag, der skal til for at nå i vores klimamål. Energiklyngens medlemmer bidrager med flere bud på innovation til fremtidens energisystem og til dialog med alle interesserede om, hvad vi i Danmark og i resten af verden kan gøre for at blive grønnere. Vi glæder os – og er klar til at tale med alle Folkemøde-gæster med interesse for grøn omstilling og god energi,” siger Glenda Napier.

Foruden de faglige debatter og aktiviteter vil Folkemødets deltagere også kunne opleve daglig underholdning på Klima- og Energiscenen med både eksperimenter, koncerter, DJ battles, quizzer, live madlavning med Claus Meyer og en masse nye netværksmuligheder.

Om Klima- og Energiscenen

Klima- & Energiscenen er debatscenepartner på Folkemødet og er placeret centralt på Cirkuspladsen, hvor de vigtigste debatter om grøn omstilling og klima gennemføres. Klima- & Energiscenen består af en stor scene og en lille scene, hvor store og små temaer debatteres med vigtig inddragelse af publikum. TV2 Bornholm sender dagligt live fra den store scene.  Bag Klima- & Energiscenen står:

Biogas Danmark, Bornholms Energi og Forsyning, CONCITO, Dansk Erhverv, DI Energi, Energy Cluster Denmark, Energinet, Forsikring & Pension, Green Power Denmark, Innovationsfonden, Klimarådet, Rådet for Grøn Omstilling, Ungeklimarådet & State of Green.

For yderligere information kontakt venligst Jonas Nørholm Larsen, Senior Communications Manager, Energy Cluster Denmark: +45 21224304 /jnl@energycluster.dk

Se hele programmet for Klima- og Energiscenen:

Se alle debatter på Klima- & Energiscenen (C34)

Se alle debatter på Klima- & Energiscenen, lille scene (C35)