Fossile energikæmper genfødes som grønne batterier

23. juni 2023

Billedtekst: Gårsdagens sorte kraftværker kan få nøglerolle i morgendagens grønne omstilling. Med det fælles EU-projekt 2LiPP vil partnere fra fem europæiske lande samarbejde om at give nyt liv til gamle kraftværker – 2LiPP står for Second Life in Power Plants. Det gælder blandt andet Bornholms Energi & Forsynings kraftvarmeværk i Rønne.

På Bornholm skal en nedlagt kraftværksblok konverteres til et batteri, der lagrer overskydende grønne elektroner og sender dem tilbage i elnettet. Det europæiske Horizonprojekt 2LiPP giver den uddøende fossile infrastruktur et nyt, grønt liv i den vedvarende energiforsyning.

I 2021 opgjorde den anerkendte tyske database Statista en liste med de 10 største CO2-udledere i EU. Samtlige virksomheder på listen var gas- og kulkraftværker, med Bełchatów i Polen som den største udleder – brunkulskraftværket 50 km syd for Łódź sendte årligt 33.2 millioner tons CO2 ud i atmosfæren, hvilket i 2021 var mere end den samlede udledning fra Schweiz.

Europas kraftværker har på den ene side kulsort klimasamvittighed, men er på den anden side en uundværlig del af energiforsyningen. Sidste år kom godt en tredjedel af EU’s elektricitet fra enten gas (20 procent) eller kul (16 procent).

Det dilemma gør europæiske Horizon-innovationsprojekt ”Second Life in Power Plants” (2LiPP) noget ved. I pilotprojektet, som Energy Cluster Denmark faciliterer og som partnere fra seks europæiske lande deltager i, vil man med afsæt i Bornholms Energi og Forsyning (BEOF)’s kraftværk i Rønne forsøge at lette på klimatrykket – uden at pille ved værkernes rolle i forsyningen. Ambitionen er at kunne fremvise en skalerbar, hybrid energilagringsløsning, der udnytter eksisterende anlægsinfrastruktur, hvorved man kan spare på implementeringen af energilagring.

1.200 mia. € at spare

Det er kombinationen af grønt lager og genbrug af eksisterende energiinfrastruktur, der er columbusægget. Man kan levere et betydeligt bidrag til den moderne, emissionsfri energiforsyning og samtidig spare penge til den grønne omstilling ved at konvertere den eksisterende infrastruktur.

”Kan man genbruge de fossile kraftværker som nye, genfødte hybridenergilagre baseret på grøn energi vil det betyde, at forældede fossildrevne aktiver til en værdi af milliarder alene i Europa får ny værdi som opdaterede, grønne kraftværker,” siger Lars Brückner International Project Director i Energy Cluster Denmark:

”Og det er ikke småpenge, det handler om: Globale estimater har vist, at de potentielle eftermonteringer på værker vil gøre det muligt at beholde 1.200 milliarder euro i aktiver. 15-20 % af disse aktiver er i Europa,” siger han.

Vigtig trædesten

Det er blandt andet derfor, at projektet med at give umoderne fossile værker en ny, grøn fremtid er blevet født som et fælleseuropæisk innovationsprojekt.

”Der er i Europa milliarder af kroner investeret i fossile kraft- og kraftvarmeværker, som i en fossilfri fremtid risikerer at blive værdiløse. Kan vi finde fælleseuropæiske læsninger, så er der fælleseuropæisk gevinst,” siger Helene Urth.

For Claus M. Andersen, som er administrerende direktør for Bornholms Energi & Forsyning og dermed vært for det internationale innovationsprojekt, er perspektiverne lovende.

”Der er for mig ingen tvivl om, at 2LiPP bliver én af de vigtigste trædesten på vej mod den grønne omstilling og fremtidens forsyning. Jeg er derfor særlig glad for, at projektet forankres på Bornholm og for at kunne sætte vores kraftværk og kompetencer i spil,” siger han.

Innovationsprojekter skal løse efterspurgte løsninger og skabe værdi. Det må vi sige, vi gør med 2LiPP. Globale estimater viser potentielle eftermonteringer på værker, som vil gøre det muligt at beholde værdi for 1.200 milliarder euro i aktiver, som med den grønne omstilling ellers ville blive værdiløse.

Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

Fakta

Projektpartnere i 2LiPP er:

 • Bornholms Energi & Forsyning
 • QuinteQ (Flywheel, Holland)
 • Hyme Energy (termisk energilagring)
 • PLS Energy Systems (batterilagring, Sverige)
 • Fraunhofer (research og udvikling, Tyskland)
 • Danish Technological Institute, Gdansk University of Technology
 • Technical University of Denmark, Euroheat & Power (internationalt netværk for fjernvarme)
 • PINI Solutions (energisystemmanagement, Sverige), Netzgesellschaft Eisenberg (netselskab)
 • Ernst-Abbe-Hochschule Jena samt Koksik (polsk kulværk i Reda)
 • Energy Cluster Denmark

Budget: 100 mio. kr. Heraf kommer 60 mio. kr. fra EU (Horizon-CL5-2022)

Fakta

Man vil i 2LiPP arbejde med skalerbar lagring indenfor tre teknologier:

 • Et højtemperatur-hydroxidsaltenergilager til kombineret varme- og elproduktion, som vil demonstrere langvarig energilagring i netskala
 • Et batterilager bestående af brugte bilbatterier
 • Et højteknologisk svinghjul til kortvarig energilagring.

Ideen er, at de tre teknologier skal bindes sammen af et hybridt energistyringssystem, som vil gøre det muligt at balancere nettet og levere lagret energi, når det er nødvendigt.