Fremtidens materialer til CO2-lagring testes i Danmark

17. november 2022

En vigtig del af kampen mod klimaforandringer kan i fremtiden blive lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter offshore. Aktuelt tester flere danske og internationale partnere de materialer, der skal til for, at CO2-lagringen kan blive en grøn og gylden succes.

Cement, stål, sten… Der er mange forskellige materialer i spil, når man skal pumpe indfanget CO2 ned i Nordsøens undergrund. Såkaldt CCS – carbon capture and storage eller på dansk CO2-fangst og -lagring – er et klimatiltag, hvor man indfanger CO2 fra røggasser for at lagre den i undergrunden for at undgå udledninger. I innovationsprojektet COLLATE – CO2 Liquid LAboratory TEsting – tester virksomheden IKM Ocean Team fra Esbjerg og andre virksomheder og forskere materialer, der skal bruges til lagringen. Det gælder fx den cement, der skal forsegle brøndene, når CO2’en er pumpet ned i undergrunden, fortæller Benjamin Lorenzen, Chief Innovation Officer hos IKM Ocean Team.

“Vi leder projektet, og arbejder blandt andet med udstyr og analyser af materialer, der kan benyttes til effektiv CO2-lagring. Vi ønsker at blive klogere på, hvordan forskellige materialer opfører sig, når de benyttes til CO2-lagring – og til langtidslagring på mange hundrede år, som er det, vi sigter mod i Nordsøen,” siger Benjamin Lorenzen.

Cement og CO2

I COLLATE er det blandt andet hensigten at udvikle et komplet testanlæg på havnen i Esbjerg, der kan bruges til at teste materialer til CO2-lagring under de faktiske forhold, som blandt andet cement og stål vil møde i Nordsøens undergrund. Planen er, at testkammeret skal være kommercielt i 2023.

Sideløbende med de test, som IKM Ocean Team foretager, arbejder forskere fra DTU og GEUS også på at teste de materialer, der er i spil til CO2-lagring i deres egne faciliteter.

”Vi ser på, hvordan cement reagerer i samspil med CO2, og så sammenligner vi med de resultater, som IKM Ocean Team udarbejder. Vi skal gerne have de samme resultater for at kunne være sikre på, at cementen er pålidelig, når den skal bruges offshore,” siger Knud Didriksen, seniorforsker ved GEUS.

Hans arbejde i COLLATE bakkes op af forskere fra DTU, der også tester materialer til CO2-lagring.

”Vi ser på korrosion ved de metaller, der bliver benyttet. Det er ekstremt vigtigt at kende til, før vi begynder at injicere og lagre CO2’en i undergrunden,” siger Rajan Ambat, professor ved DTU Mekanik.

En grøn forretning

For IKM Ocean Team er der både et klimamæssigt og et forretningsmæssigt ben i projektet.

”Vi har mange års erfaring fra energisektoren, blandt andet inden for olie og gas. Mange af de kompetencer forventer vi at kunne bruge på ny, når det gælder den kommende industri for CCS. Hvis der skal lagres 8 mio. ton CO2 alene i Nordsøen i årene fremover, så er det vigtigt for os at være med først fremme. Vi forventer, at CCS både vil have en positiv indvirkning på klimaet og for vores forretning,” siger Benjamin Lorenzen.

 

Fakta

Innovationsprojektet COLLATE er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), har et totalbudget på 26 mio. kroner og løber frem til december 2023. Med i innovationsprojektet er partnerne IKM Ocean Team, Wintershall Dea, INEOS, EMS og Energy Cluster Denmark, der faciliterer COLLATE.