Frugtbart internationalt samarbejde

20. juli 2021

Energy Cluster Denmark samarbejder med andre klyngeorganisationer i udlandet omkring konkrete B2B matchmaking events, klyngesamarbejder, videnbro-projekter og værdikædeopbygning.

Sammen med en række internationale partnere afdækker Energy Cluster Denmark hele værdikæden. Klyngen afsøger muligheder for danske virksomheder og finder potentielle internationale partnere, som kunne være det rette match til et langsigtet partnerskab.

I ELBE Alliance (Europe Leading Blue Energy) samarbejder Energy Cluster Denmark med seks førende klyngeorganisationer fra Spanien, Skotland, Belgien, Norge og Frankrig med fokus på at positionere Europa som verdens førende teknologiske og industrielle udviklingsområde inden for offshore vind og bølgeteknologi på nye markeder i Nordamerika (USA og Canada) og i Asien (Taiwan, Japan og Sydkorea).

For eksempel står offshore vind til at blive en milliardindustri i dollars over hele verden. Alene i Europa vil offshore vind vokse med flere hundrede procent. Derudover har partnerne i ELBE foretaget en kortlægning af over 750 organisationer i Europa inden for disse førnævnte områder.

Disse europæiske virksomheder og organisationer er klar til at støtte andre nationer uden for Europa i den grønne omstilling og i retning af vedvarende energiproduktion. Der planlægges en række aktiviteter med fokus på disse markeder, og ECD-medlemmer har mulighed for at deltage.

 

Spansk samarbejde

I Tyskland opbygger Energy Cluster Denmark i øjeblikket samarbejde og netværk omkring hydrogen og Power to X-emner sammen med f.eks. Innovation Center Denmark i München og forskellige klyngepartnere.

Den ledende partner for ELBE Alliancen er den spanske klynge, The Basque Energy Cluster (Cluster Energia). Her er Executive Assistant Marcos Suarez Garcia fuld af lovord om samarbejdet mellem The Basque Energy Cluster og Energy Cluster Denmark. Han beskriver samarbejdet med to ord: Strategisk og flydende.

”Strategisk, fordi Danmark er verdens førende inden for vindenergi, som også er et af vores kerneområder, så der er masser af muligheder for at etablere aktiviteter, der kommer begge vores organisationers medlemmer til gode. Flydende, fordi vores personlige forhold altid har været meget godt.

Vi er ret tilpassede i vores mål og forstår åbent samarbejde som en kritisk mulighed. Det gør det altid meget lettere at sætte aktiviteter i gang, og samarbejder baserer sig meget på fælles tillid og forståelse,” siger Marcos Suarez Garcia.

Kritisk masse

Han anser kritisk masse som den største fordel ved samarbejdet.

”Energisektorens teknologi og industrielle udvikling er så hurtig og intens, at du hurtigt mangler kapaciteter i din organisation, for at kunne etablere nye projekter og nærme sig nye markeder. Vores samarbejde med Energy Cluster Denmark giver vores virksomheder let adgang til danske virksomheder, der bliver partnere til fremtidige udfordringer. Vores samarbejde inden for rammerne af ELBE-alliancen er et perfekt eksempel på, hvordan vi går sammen om at nå nye markeder for vedvarende energi. Det ville være meget sværere at gøre alene”. Marcos Suarez Garcia mener, at den spanske klynge kan lære mange ting af Energy Cluster Denmark.

”ECD er en meget større klynge, og vores organisation forventes at vokse i de følgende år. I denne forstand er der mange ting, som vi har lært med hensyn til interne processer, strukturering af forholdet til vores medlemmer, organisering af merværdiaktiviteter osv. Faktisk besøgte vi Danmark for et par år siden, og det førte til, at vores organisation nu er i gang med at gennemgå processen om at opnå Gold Label of Cluster Management. En anerkendelse, som Energy Cluster Denmark allerede har opnået,” fortsætter Marcos Suarez Garcia.

Hans bedste råd til Energy Cluster Denmark lyder: ”Fortsæt med at arbejde med den baskiske energiklynge. Jeres øl og vores mad er en stærk kombination.”