Grønne nytårstanker for 2022

14. januar 2022

Af Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

2022 bliver et spændende år! Vi i energiklyngen skal arbejde mere i grønne innovationspartnerskaber med energiklyngens virksomheder og videninstitutioner – og vi skal samarbejde i større grønne partnerskaber på tværs af sektorer.

For energiklyngen er samarbejdet med særligt transportsektoren væsentlig i 2022. Sammen skal vi styrke udviklingen, opskalering og kommercialisering af Power-to-X-aktiviteter og grønne brændstoffer til transporten. Vi skal også tættere på de digitale erhverv og digitaliseringsklyngen og samarbejde om at understøtte en øget kommerciel brug af de mange energidata, der findes i energisektoren. Sådan sikrer vi en energieffektiv sektorkobling.

2022 bliver også året, hvor innovationspartnerskaber og konsortier bliver større: Vi vil se flere partnere samarbejde om den grønne omstillings største udfordringer, der kun kan løses i partnerskaber. Det gælder fx sektorkobling, verdens første energiøer, dekommissionering af vindmøllevinger eller geologisk lagring af CO2 (CCS). Når de grønne samfundsmæssige udfordringer bliver større og mere komplekse, kræver det mange forskellige kompetencer og nye værdikæder. Samtidig vil vi forsat se mindre konsortier og grupper af virksomheder og forskere løse mange af de mere konkrete teknologiske udfordringer, der bidrager til cost-out, LCOE og energieffektivisering. Det gælder fx innovationsgruppen der udvikler en drone, der kan levere pakker 20 km ude på havet.

Vi er godt i gang. Gennem hele 2021 har vi allerede gennemført mange grønne innovationspartnerskaber, og vi er ikke nybegyndere i at samarbejde og sektorkoble. 2022 vil kræve, at vi alle folder den vilje til og appetit på samarbejde ud til nye samarbejdspartnere – også fra andre sektorer. Det er nødvendigt for at lykkedes med den grønne omstilling og ikke mindst den sektorkobling, som verden håber, at Danmark kan levere og excellere i som de første i verden.

Godt nytår til jer alle sammen – jeg ser frem til samarbejdet.