Hvad er en klynge?

Klynger er et centralt virkemiddel i det samlede danske innovations- og erhvervsfremmesystem. De sikrer fremtidens muligheder og udfordringer kalder på nye samarbejds- og forretningsmodeller samtidig med at de bidrager til at løse samfundsmæssige og industridrevet udfordringer. Klynger udspringer af lokale, regionale eller nationale erhvervsmæssige- og/eller teknologimæssige styrkepositioner med et globalt markedspotentiale – og de fungerer som faciliterende samarbejdsplatforme, hvor der er en aktiv deltagelse af både virksomheder, videninstitutioner, brancheorganisationer, offentlige og finansielle aktører samt andre involveret såvel i Danmark som i udlandet.

Klyngerne i Danmark har til formål at adressere muligheder og udfordringer, som fx én virksomhed, én kommune, én brancheorganisation eller ét universitet ikke kan løse alene. Ligeledes skaber klyngerne fremmende innovation, udvikling og værdi for en erhvervsgruppe inden for et erhvervs- eller teknologiområde.

 


Klynger og innovationsnetværk nytter!

Gennem deltagelse i klynger og netværk får virksomhederne direkte adgang til viden, kompetencer og funding. Dette løfter produkter, processer og projekter i virksomhederne til innovative og konkurrencedygtige løsninger til det globale marked – og der skabes vækst og arbejdspladser i hele det danske samfund.

Hvad kan danske klynger gøre for deres medlemmer?

I Danmark har vi en række klynger og netværk, som på årsbasis hjælper mere end 18.000 virksomheder landet over med at udvikle deres forretning.

Gennem deltagelse i klynger og netværk får virksomhederne direkte adgang til viden, kompetencer og funding. Dette løfter produkter, processer og projekter i virksomhederne til innovative og konkurrencedygtige løsninger til det globale marked – og der skabes vækst og arbejdspladser i hele det danske samfund. Du kan også læse mere om vores medlemsfordele lige her.

Virksomheder øger deres innovationskraft x4 og produktivitetsvæksten med 3,6 procentpoint, når de deltager i klynger og innovationsnetværkernes aktiviteter.

 

Kilde: Cluster Excellence Danmark, December 2020.