Hvad er en klynge?

Klynger er åbne og neutrale platforme, der facilitere samarbejder, booster partnerskaber og accelererer vidensbaseret innovations for at løse fremtidens udfordringer. Klynger er en bærende drivkraft i at udvikle Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Baseret på virksomheders behov tager klynger lederskab for at drive bæredygtig vækst og innovation i verdensklasse. Ved at samle aktører på tværs adresserer klynger muligheder og udfordringer, som én virksomhed, én videninstitution, én kommune eller én organisation ikke kan løse alene.

 


Klynger og innovationsnetværk nytter!

Gennem deltagelse i klynger og netværk får virksomhederne direkte adgang til viden, kompetencer og funding. Dette løfter produkter, processer og projekter i virksomhederne til innovative og konkurrencedygtige løsninger til det globale marked – og der skabes vækst og arbejdspladser i hele det danske samfund.

Hvad kan danske klynger gøre for deres medlemmer?

I Danmark har vi en række klynger og netværk, som på årsbasis hjælper mere end 18.000 virksomheder landet over med at udvikle deres forretning.

Gennem deltagelse i klynger og netværk får virksomhederne direkte adgang til viden, kompetencer og funding. Dette løfter produkter, processer og projekter i virksomhederne til innovative og konkurrencedygtige løsninger til det globale marked – og der skabes vækst og arbejdspladser i hele det danske samfund. Du kan også læse mere om vores medlemsfordele lige her.

Virksomheder øger deres innovationskraft x4 og produktivitetsvæksten med 3,6 procentpoint, når de deltager i klynger og innovationsnetværkernes aktiviteter.

 

Kilde: Cluster Excellence Danmark, December 2022.