Hvis vi skal nå målsætningerne, skal vi integrere systemer og koble sektorer

7. juli 2022

Sten Arendt Stoltze

”Hvis vi skal nå målsætningerne, skal vi integrere systemer og koble sektorer.”

Sten Arendt Stoltze, Senior Vice President, Engineering i Ørsted

? Du har sammenlignet en verden drevet med vedvarende energi med ’en månelanding’. Vi har bygget vedvarende energi i mange år og er gode til det. Hvad er det, der er markant anderledes nu?

! Vindmølle- og solcelleparker har ofte større kapacitet end konventionelle kraftværker, og i fremtiden bliver de potentielt også bindeleddet mellem flere markeder. Vedvarende energi er med andre ord blevet til kritisk infrastruktur og rygraden i moderne energisystemer. Det er rigtig godt, men det komplicerer også udbygningen: For i takt med, at der integreres mere og mere vedvarende energi i elnettet, kan der for eksempel opstå udfordringer med net-stabiliteten.

? Hvor vigtigt er sektorkobling for at nå vores mål?

! Sektorkobling er vigtig. Langt det meste vedvarende energi i dag og i den nærmeste fremtid vil blive tilvejebragt som elektricitet. Derved opstår udfordringer med at flytte energi mellem sektorer, og der bliver også udfordringer i forhold til at lagre energi på en passende form for at matche udbud og efterspørgsel.

? Hvilket innovationsbehov ser du indenfor sektorkoblingen, og hvad er vigtigst lige nu?

! Vigtigst nu indenfor sektorkobling er tidsaspektet. Hvordan udligner vi forskellene mellem udbud og efterspørgsel; dels ved at udskyde efterspørgsel, til der er udbud, og dels ved lagring.

? Ørsted er en global aktør. Hvilke forventninger har I til, at det bliver Danmark, der knækker sektorkoblingskoden? Og hvorfor har vi gode muligheder for at gøre det?

! Danmark har gode muligheder for at knække koden eller som minimum være med til at knække koden. Der er mange initiativer i gang i Danmark indenfor forskellige områder, energi-øer (stordrift), Power-to-X, osv. Med yderligere politisk vilje kan det gå endnu stærkere.

? Ser du integrerede, vedvarende energisystemer som en vildere vækstrejse end ’bare’ at producere vedvarende energi?

! Ja. Vi er efterhånden ret skarpe på at producere vedvarende energi, men hvis vi skal nå målsætningerne, er det utroligt vigtigt, at vi får integreret systemer og koblet sektorer. Ellers kommer vi ikke i mål!