Indkaldelse af ansøgninger til Erhvervsfyrtårn Syd 

2. januar 2023

Ansøgningsfrist for projektforslag d. 10. februar 2023 kl. 23.59 

På baggrund af Erhvervsfremmebestyrelsens annoncering af fase 2 for de lokale Erhvervsfyrtårn, indkalder Energy Cluster Denmark på vegne af komiteen for Erhvervsfyrtårn Syd til ansøgninger indenfor grøn energi og sektorkobling.

Denne indkaldelse lægger sig i høj grad op ad Partnerskabsaftalen om Erhvervsfyrtårnet for Grøn Energi og Sektorkobling samt de oprindelige regionale vækstteamsanbefalinger fra foråret 2021. 

Fase 2 skal bygge videre på aktiviteterne i fase 1 og bidrage til at realisere erhvervsfyrtårnets vision.  

Sydjylland skal være en international, grøn energimetropol. Det skal ske ved at fastholde og bygge videre på landsdelens eksisterende styrkepositioner indenfor grøn energi med det formål at udvikle, teste og demonstrere fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger.

Erhvervsfyrtårn Syd favner teknologimæssigt bredt. Støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen kan ydes til projektaktiviteter der bidrager til visionen og de fem sigtelinjer beskrevet i Partnerskabsaftalen, dvs. udvikling og demonstration af nye energiteknologiske løsninger og af integrerede energisystemer. Dette kan eks. ske ved at udvikle og skalere omkostnings- og energieffektive løsninger til sektorkobling og konvertering af grøn strøm til grønne brændstoffer.  


Generelle informationer
 
  • Økonomisk ramme: 290 mio. kr. i den samlede pulje til flere fyrtårne og aktiviteter. Fyrtårn Syd vil kun kunne ansøge om en delmængde af det. 
  • Ansøgningsfrist: D. 10. februar 2023 kl. 23:59 for indsendelse af projektforslag.
    Den samlede ansøgning indsendes senere til Erhvervsstyrelsen.
     
  • Afgørelse: Q2 2023.

Tilskud kan gives til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter som ligger indenfor førnævnte rammer. Potentielle ansøgere er små, mellemstore og store virksomheder og gerne i samarbejde med universiteter og GTS´er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter). Videninstitutionsinvolvering i Sydjylland, og særligt samarbejde med aktørerne med engagement i centeretablering, SDU og AAU, vægtes positivt. Erhvervsfyrtårn Syd ønsker særligt at tilskynde til projektdeltagelse af små og mellemstore virksomheder.

Lovgrundlag:De gældende statsstøtteregler for regionalfondsmidler regulerer rammerne for budgettet og finansieringen.
Vejledning om støtteberettigelse kan findes her.

Aktiviteter der ikke støttes: 

Vurderingskriterier 

Følgende 5 kriterier vil anvendes til projektudvælgelse til den endelige ansøgning til Erhvervsstyrelsen:

 

Erhvervsfyrtårn Syd ledes af en komite på 45 organisationer på tværs af virksomheder, kommuner og videninstitutioner. Komitéen repræsenteres af en styregruppe bestående af både virksomheder, kommuner, universiteter, fagbevægelsen og aktører fra erhvervsfremmesystemet. Det er styregruppen, der træffer beslutning om hvilke projektforslag der inkluderes i ansøgningen til fase 2 af Erhvervsfyrtårn Syd til Erhvervsfremmebestyrelsen. 

Beskrivelse af processen frem til tilsagn 

Ansøgningsdeadline for projektforslag: d. 10/2 kl. 23:59.

Den endelig ansøgning sendes ind d. 7/3. Tilsagn fra Erhvervsfremmebestyrelsen forventes at falde i Q2 2023.

Ansøgningsmateriale 

Ansøgningen skal bestå af alle tre bilag: 


Div. erklæringer vil blive indhentet fra relevante partnere inden ansøgningen indsendes d. 7/3.
 

Vejledning 

Du er velkommen til at kontakte Energy Cluster Denmark ved spørgsmål til ansøgningsprocessen.
For mere information kontakt venligst Lau Holm Albertsen, Project Manager, på lha@energycluster.dk // +45 3152 0526