Indkaldelse af ansøgninger til EUDP 2023

9. januar 2023

Indkaldelse af ansøgninger om tilskud fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram EUDP 2023.

EUDP giver tilskud til innovative projekter, som bidrager til at indfri Danmarks politiske målsætninger inden for energi og klima samt til at skabe danske arbejdspladser og eksport af energiteknologi.

EUDP yder primært tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter. Det er væsentligt, at projektet er beskrevet i relation til ”state-of-the-art” for teknologien, og at projektets kommercielle perspektiver bliver klarlagt, idet EUDP lægger vægt på at yde tilskud til udvikling af teknologier, der kan føre til markedsmæssig udbredelse.

EUDP ønsker særligt at tilskynde til at udvikle (demonstrations)-projekter, der rækker helt frem til markedet, herunder projekter hvor der indgår flere udviklingstrin. Sådanne projekter kan ofte karakteriseres ved en bredere og mere omfattende aktørkreds, større budget og et længere tidsforløb.

Projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder – gerne i samarbejde med universiteter og GTS’er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter). EUDP ønsker, at projekterne er forankret hos de deltagende virksomheder for at sikre en efterfølgende kommercialisering.

Denne indkaldelse tager udgangspunkt i EUDP’s og GLDK’s strategi. Den overordnede prioriteringsramme erKlimalovens mål om 70 % reduktion af CO2-ækvivalenter i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Økonomisk ramme

GENEREL PULJE: 182,4 mio. kr.*

*Bemærk at den økonomiske ramme kan afvige, da Finansloven 2023 ikke er vedtaget. Endeligt tilsagn om tilskud kan først meddeles efter vedtaget finanslov. Ved endelig vedtagelse af Finansloven 2023 vil indkaldelsen blive opdateret på EUDP’s hjemmeside.

ANSØGNINGSFRIST, EUDP: 03. marts 2023 kl. 12:00

PARTSHØRINGSPERIODE: Marts-maj 2023

AFGØRELSE: Medio juni 2023

ANSØGNINGSFRIST IEA:

  • IEA 2023-I1: 27. januar 2023 kl 12:00
  • IEA 2023-I2: 03. marts 2023 kl. 12:00

PARTSHØRINGSPERIODE: Ingen

AFGØRELSE:

  • IEA 2023-I1: Ultimo marts 2023
  • IEA 2023-I2: Medio juni 2023
Projekttyper

EUDP yder tilskud til følgende projekttyper:

1. Udvikling og demonstration inkl. forskning
2. Forundersøgelser
3. International deltagelse og samarbejde i IEA
4. Internationalt samarbejde under Mission Innovation
5. EU’s Strategiske Energiteknologiplan (SET-planen)
6. Teknologipartnerskaber

7. Formidlingsprojekter

Læs mere om EUDPs indkaldelse til ansøgninger for 2023 her.

Vejledning 

Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Energy Cluster Denmark. For mere information kontakt venligst Christian Boysen, COO, på chb@energycluster.dk //  +45 6171 8663

Infomøde om funding

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan din idé kan blive til virkelighed eller hvordan du kan få del i EUDP-midler til innovation, så inviterer Innovationsfonden, EUDP, Erhvervsstyrelsen og Energy Cluster Denmark til informationsmøde mandag den 30. januar 2023 kl. 9:30-10:50. Her kan du høre nærmere om programmernes fokusområder samt dine muligheder for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling, test og demonstration.

Se programmet her.

Tilmeld dig infomødet her.