Indkaldelse af projektforslag til Erhvervsfyrtårn Syd – Fonden for Retfærdig Omstilling

30. maj 2023

Ansøgningsfrist er hhv. 23. juni kl. 23.59 (spor 1) og 11. august kl. 23.59 (spor 2).

Et særligt indstillingsudvalg har annonceret en ansøgningsrunde, hvor 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling udmøntes til at understøtte videreudviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i Nordjylland og Sydjylland.

Lige nu kigger Energy Cluster Denmark – som projektbærende partner i det sydjyske erhvervsfyrtårn GESEK – på muligheden for at udvide fyrtårnets portefølje af innovationsprojekter via dette tilbud om funding og indkalder nu mulige projektforslag til en fælles ansøgning.

Som ansøger er der 2 spor man skal vælge mellem i denne indkaldelse. Vær opmærksom på at hvert spor har forskellige ansøgningsfrister.

I spor 1 er to åbne projektideer allerede under udvikling i samarbejde med problemejere i Sydjylland. Her er der som virksomhed eller videnspartner mulighed for at søge om at blive bidragsyder til at løse de definerede problemstillinger. Det gør du konkret ved at udfylde en one-pager, hvor du beskriver, hvordan din projektidé kan bidrage til at løse udfordringen. Ansøgningsfrist for indsendelse af denne one-pager er 23. juni kl. 23.59.

Såfremt projektideen ligger inden for rammerne, vil der være en proces, hvor ansøger(e) og problemejer udfolder projektideen i en projektbeskrivelse, tidsplan og budget. Ansøgningsfrist for dette projektforslag er 11. august kl. 23.59.

I spor 2 kan ansøgere indsende projektforslag som ikke kan placeres indenunder disse to ovennævnte udfordringer. Disse projektforslag har ansøgningsfrist 11. august kl. 23.59.

Links til ansøgningstemplates for både spor 1 og spor 2 kan findes længere nede på denne side.

Visionen, som det sydjyske erhvervsfyrtårn følger, lyder således:

Sydjylland skal være en international, grøn energimetropol. Det skal ske ved at fastholde og bygge videre på landsdelens eksisterende styrkepositioner indenfor grøn energi med det formål at udvikle, teste og demonstrere fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger.

Erhvervsfyrtårn Syd favner teknologimæssigt bredt. Støtte kan ydes til projektaktiviteter der bidrager til visionen og de fem sigtelinjer beskrevet i Partnerskabsaftalen, dvs. udvikling og demonstration af nye energiteknologiske løsninger og af integrerede energisystemer. Dette kan eks. ske ved at udvikle og skalere omkostnings- og energieffektive løsninger til sektorkobling og konvertering af grøn strøm til grønne brændstoffer.

Generelle information

  • Økonomisk ramme: 100 mio. kr. som Erhvervsfyrtårn Nord og -Syd konkurrerer om.
  • Finansiering: Den samlede ansøgning kan maksimalt modtage 50% i støtte for projektrelevante omkostninger.
  • Ansøgningsfrist: Spor 1: 23. juni kl. 23.59. Spor 2: 11. august kl. 23.59. Den samlede ansøgning indsendes senest 24. august til Erhvervsstyrelsen.
  • Afgørelse: Q4 2023.

Tilskud kan gives til innovationsprojekter som ligger indenfor førnævnte faglige rammer. Potentielle ansøgere er offentlige- og private aktører, herunder små-, mellemstore- og store virksomheder og vidensinstitutioner.

Lovgrundlag: De gældende statsstøtteregler regulerer rammerne for budgettet og finansieringen. Vejledning om støtteberettigelses kan findes her.

Aktiviteter der ikke støttes:

Der henvises til annonceringen fra Instillingsudvalget.

Bemærk, at der kan være begrænsninger relateret til støtte, der ydes til store virksomheder og virksomheder, der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem.

Vurderingskriterier

Projektforslag vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

Erhvervsfyrtårn Syd er organiseret i Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling (GESEK) med ca. 50 medlemsorganisationer på tværs af virksomheder, kommuner og videninstitutioner. GESEK repræsenteres af en styregruppe, bestående af både virksomheder, kommuner, universiteter, fagbevægelsen og aktører fra erhvervsfremmesystemet. Det er styregruppen, der træffer endelig beslutning om hvilke projektforslag der inkluderes i ansøgningen til Fonden for Retfærdig Omstilling.

Ansøgningsfrist for projektforslag: 11. august kl. 23.59.

Den samlede ansøgning sendes ind senest 24. august. Tilsagn forventes at falde i Q4 2023 eller primo Q1 2024.

Ansøgningsmateriale

Det endelige projektforslag skal bestå af hhv. bilag 1, bilag 2 og bilag 3: 

Div. erklæringer vil blive indhentet fra relevante partnerne inden ansøgningen indsendes 24. august. 

Vejledning

Du er velkommen til at kontakte Energy Cluster Denmark ved spørgsmål til processen. For mere information kontakt venligst Lau Holm Albertsen, Project Manager, på LHA@energycluster.dk // +45 3152 0526.

Støttet af: