Industriel Elektronik Innovation (IEI)

I projektet IEI gennemføres innovationssamarbejder mellem SMV’er og Syddansk universitets (SDU) forskningsenheder inden for industriel elektronik med det formål, at innovative virksomheder udvikler nye, energieffektive produkter og løsninger.

IEI yder støtte til innovationssamarbejde mellem SMV’er og SDU inden for Industriel elektronik og energieffektive teknologier. Støttebudgettet er på 1-5 mio., hvoraf den direkte støtte (svarende til 50 %) udgør 0,5-2,5 mio. støttekroner.

Projektet henvender sig til SMV’er i Region Syddanmark med gode idéer til produkter og løsninger som kan realiseres gennem innovationssamarbejder. Innovationssamarbejdet skal bestå af mindst tre SMV’er og SDU og skal centrere sig om industriel elektronik og energieffektive teknologier.

”Inden for effektelektronik er virkningsgrad en vigtig parameter og samarbejdet med SDU giver ny indsigt til Converdan, som vi ellers ikke ville have haft adgang til”.  Thomas Slivsgaard,  CEO – Converdan