Industriens strategiske udfordringer skal forme Energy Cluster Denmark

31. august 2020

Et endnu tættere samarbejde med brancheorganisationer på energiområdet skal sikre, at energisektorens udfordringer sætter kursen for Energy Cluster Denmark. Nye innovations boards giver vigtig strategisk forankring og retning for klyngeorganisationens arbejde.

Det skal være industridrevet og efterspurgt innovation, som sætter dagsorden og rammen for arbejdet i energiklyngen Energy Cluster Denmark. Klyngen skal understøtte og facilitere de nye teknologiske løsninger og innovationsbehov der, hvor medlemmer, industrien og videninstitutioner ser det største potentiale, og det samarbejde skal blandt andet forankres i en række nye innovation boards.

Vi bygger tætte relationer med brancheorganisationer fra hele energisektoren for at sikre, at vi hele tiden har energisektorens største teknologiske udfordringer som strømpil for vores projektarbejde”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

Et stærkt mandat
Der er aktuelt ved at blive nedsat en række innovation boards, som involverer flere brancheorganisationer. De nye innovation boards skal bidrage med strategisk input til bestyrelsen i Energy Cluster Denmark og ad den vej sikre, at de innovationsaktiviteter, der søsættes i regi af Energy Cluster Denmark, også har en reel efterspørgsel fra virksomheder og har sektorens teknologiske udfordringer for øje.

Vi skal tidligt identificere de teknologiske megatrends, som vil præge energisektoren om fem og ti år. Gennem bestyrelsen i Energy Cluster Denmark skal det forankres i vores organisation og konkretiseres i innovationsprojekter, der gør en reel forskel. Jeg er glad for, at vi har sikret os et så stærkt mandat fra branche-, erhvervs- og interesseorganisationerne. Deres input og sparring kan skabe en fælles retning, som kan drive dansk energiinnovation fremad til gavn for arbejdspladser og klima”, siger Glenda Napier.

FAKTA:
Alle nedsatte innovation boards har deltagelse af nogle af branchens mest centrale virksomheder og aktører.

”Jeg er glad for, at brancheorganisationerne vil være med til at præge den retning, vi arbejder. Deres engagerede bidrag er med til at sætte kurs for vores arbejde og sikrer, at vi hele tiden ser industriens behov helt tæt på”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark