Innovationsprojekt skaber grøn spåkugle til energimarkedet

14. maj 2023

Ørsted, Qampo, ENFOR og DTU har i fællesskab udviklet prognose-modeller, der kan optimere handlen med grøn strøm og produktion af brint i det nordiske energimarked. Det er sket i innovationsprojektet Nordic Market Based Balancing System, der er nomineret til Årets Innovationsprojekt i Energy Cluster Denmark i 2023.

Mange kender talemåden: ”Det er svært at spå, især om fremtiden”.

I kraft af den grønne omstilling er det måske tid til, at vendingen tages op til revurdering. Når mængden af vedvarende energi fra vindmøller og solceller i energisystemet øges, skaber det ubalancer i markedet for handel med grøn strøm og for produktionen af brint gennem elektrolyse – såkaldt Power-to-X. Derfor er præcise prognoser helt afgørende, når prisen på grøn strøm og brint skal holdes nede, fortæller Jan Hvidberg, Lead Analyst i Ørsted. Han var en af partnerne i innovationsprojektet Nordic Market Based Balancing System.

”Tidligere har man haft mange kraftværker, hvor du kunne skrue op og ned for strømproduktionen. Din fleksibilitet kunne nemt kontrolleres. Med meget sol, vind og få kraftværker er det meget mere kompliceret end tidligere at lave beregninger til markedet for regulerkraft, men det har vi gjort noget ved i dette innovationsprojekt,” siger Jan Hvidberg, der i projektet har udviklet et digitalt værktøj, der hjælper Ørsteds medarbejdere med at få et overblik over ubalancerne i energimarkedet. Det er sket i samarbejde med partnerne i projektet – forskere fra DTU Compute, algoritme-eksperterne fra Qampo og ENFOR, der har specialiseret sig i digitale energiprognoser. Energy Cluster Denmark faciliterede innovationsprojektet.

Gensidig gavn

Undervejs i projektperioden har partnerne blandt andet analyseret historiske energidata fra Ørsted for at udvikle de nye prognose-modeller. Udover en model, der er implementeret hos Ørsted, har ENFOR udviklet et lignende værktøj, der kan sælges til andre organisationer med behov for indsigt i ubalancemarkedet.

”Jeg har en tommelfingerregel for processer som denne her: Det handler om hårdt arbejde, talent og tilfældigheder. I den rækkefølge – og det har båret frugt i dette innovationsprojekt. Vi har et tillidsbaseret forhold på tværs af partnerkredsen, som gør, at vi har haft mulighed for at dele forretningskritiske informationer. Vi fandt en balance, der gav mening i forhold til fortrolighed og gensidig gavn,” siger Mikkel Westenholz, direktør i ENFOR. Han beskriver projektet som tæt på ideelt:

”Man skal krybe lidt op af skyttegraven, hvis man skal have noget med fra de andre. Vi har fået noget konkret ud af det i regi af projektet, og har også mødt nye partnere, som vi kan samarbejde i forlængelse af projektets afslutning,” fortæller Mikkel Westenholz.

Værdi fra dag et

En af dem, ENFOR måske skal samarbejde med fremover, er virksomheden Qampo, der var med til at udvikle de nye optimeringsmodeller i Nordic Market Based Balancing System.

”Produktet, som vi har været med til at udvikle, kan byde ind i balancemarkedet med pris og mængde. Den viser hele tiden en plan 24 timer frem. Hvor meget skal der produceres i det næste døgn,” fortæller Jeanne Aslak Petersen, Scrum Master i Qampo. Hun fremhæver rollefordelingen i innovationsprojektet som afgørende for, at alle partnere er tilfredse.

”Det er ekstremt vigtigt, så alle kan skabe værdi fra dag et. Der skal være en klar ide om, hvor vi skal hen – hvad skal resultatet være. Det lykkedes vi med her,” fortæller Jeanne Aslak Petersen.

Udover at have færdige produkter, der dels kan benyttes og sælges af partnerne i Nordic Market Based Balancing System, er der også andre perspektiver i at arbejde med prognoser for handel med den grønne strøm og produktion af grøn brint.

”Principperne fra projektet omkring salg af fleksibilitet er ikke kun relevant for Power-to-X. Det her er også relevant for elkedler, varmepumper, kraftværker og andre assets. Projektet har givet os et godt skub i den rigtige retning i forhold til salg af fleksibilitet fra alle former for fleksible anlæg,” fortæller Jan Hvidberg.

Projektperiode

Januar 2022 – December 2022

Budget

2,1 mio. kr. i samlet budget (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling)

Partnere:

Ørsted
Qampo
ENFOR
DTU Compute
Energy Cluster Denmark