Innovationsprojekter gør gode ideer til vækstkometer

19. oktober 2022

I 2015 søgte Bo Eskerod Madsen om støtte til et innovationsprojekt. Ideen var at udvikle en sensor og algoritme, som skulle gøre det enklere at overvåge forbrug i tekniske installationer.

Ideen fik støtte – og otte år senere har virksomheden ReMoni i Skanderborg udviklet et markedsledende produkt; ansat 43 medarbejdere og fået tilført millioner i kapitalindsprøjtning fra investorer.

I Odsherred omdanner verdens første integrerede damptørrings- og pyrolyseanlæg spildevandsslam fra 50.000 borgere til bio-kul og fjernvarme.

Anlægget er skabt af virksomheden AquaGreen i Roskilde, som med et vellykket innovationsprojekt fik verificeret en ny teknologi, som på blot tre år har udviklet AquaGreen fra fem til 31 medarbejdere og gjort virksomhedens spildevandsløsninger efterspurgt på fire kontinenter.

Og i Sønderborg er virksomheden Strecon med direktørens ord ”gået fra snak og power-point til at være etableret som en mulig leverandør” til den grønne omstilling, efter at man med et innovationsprojekt udviklede en helt ny måde at fremstille flowplader, som skal bruges til omdanne brint til andre energiformer, på en brøkdel af tiden.

Alle tre er gode eksempler på, at innovationsprojekter er formidable til at udvikle nye teknologier, som bidrager med innovative løsninger på konkrete problemstillinger, og som har potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser.

Og samtidig er det tre eksempler på, at man ikke kunne vide det på forhånd. Som Bo Eskerod Madsen siger:

– Set i bakspejlet er vi en åbenlys succes. Men det kunne vi ikke vide, da vi gik i gang, siger han.

På samme måde har innovationsprojektet med spildevandsslammet været ’helt afgørende’ for AquaGreen, som direktør Henning Schmidt-Petersen opsummerer værdien:

– Gennem projektet fik vi finansiering og adgang til forskning, som vi ellers ikke kunne få. Det har været alfa og omega for os, siger han.

I Energy Cluster Denmark har vi over 60 aktive innovationsprojekter, som samlet set er støttet med cirka tre mia. kroner. Der er ingen garanti for, at projekterne lykkes – men der er garanti for, at de prøver at løse en udfordring, som industrien brændende har brug for at få løst.

Vores innovationsmodel sikrer, at vi kun arbejder med problemstillinger, som industrien efterspørger. Sådan sikrer vi, at succesfulde innovationsforløb også kan føre til nye vækstkometer.