Internationalisering

Industrien for energiteknologi er global – og Energy Cluster Denmark er din kontakt til et relevant globalt netværk. Vi samarbejder med nøje udvalgte internationale aktører og organisationer for at øge internationale innovations aktiviteter for medlemmer og for energiindustrien i Danmark. Vi skaber en platform for danske virksomheder på det internationale marked gennem kvalificeret matchmaking og tilførsel af kompetencer.

Innovationsaktiviteter
Internationalisering
Internalisering dækker over internationale innovationsaktiviteter, hvor Energy Cluster Denmark samarbejder med andre klyngeorganisationer i udlandet omkring konkrete B2B matchmaking events, klyngesamarbejder, videnbro projekter og værdikædeopbygning. Energy Cluster Denmark excellerer i at samle og understøtte danske virksomheder og videninstitutioner deltagelse i internationale innovationsaktiviteter.  

Sammen med vores internationale partnere afdækker vi hele værdikæden; afsøger muligheder for danske virksomheder og finder potentielle internationale partnere, som kunne være det rette match til et langsigtet partnerskab.