Klyngesamarbejder

Hos Energy Cluster Denmark er klyngeprojekter, hvor vi samarbejder med andre aktører i økosystemet for energiklyngen eller andre tilstødende klyngeorganisationer om specifikke energiområder, som medvirker til at udvikle energiklyngens samlede økosystem til gavn for vores medlemmer og hele energiindustrien.

Klynge-til-klynge
Energy Cluster Denmark er proaktiv klyngeorganisation, der derfor engagerer sig i en række større europæiske klynge- og netværksprojekter, som har til formål at udvikle og styrke den samlede værdikæde – og særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Deltagelsen i disse projekter har til formål at styrke innovationskraften og produktivitetsvæksten hos vores medlemmer, som arbejder indenfor hele spektret af energiområdet fra energiproduktion og lagring til infrastruktur, energieffektivitet og sektorkobling. Således at vores medlemmer kan være med til at skabe og producere morgendagens energiløsninger, som sikrer den grønne omstilling.