Knap 2,8 millioner kroner skal være med til at gøre cementproduktionen grønnere

24. marts 2020

Ifølge et studie fra DTU står cementproduktionen i dag for ca. 5 % af verdens samlede CO2 udledning. Når dette tal holdes op mod fakta omkring, hvor meget cement og beton der bruges i byggebranchen og mod det internationale energiråds (IEA) tal om en forventet stigning i både befolknings – og tilflytterantal er det vigtigt at finde en løsning der kan hjælpe med at reducere CO2 aftrykket i disse brancher.

Støttekroner hjælper innovationen på vej

I marts 2020 fik startup-virksomheden CemGreen ApS sammen med de øvrige projektpartnere, Hybrid Greentech og DTU allokeret knap 2,8 millioner kroner af støtteprogrammet Clean Tech Innovation (CTI)  til deres innovationsprojekt. I innovationsprojektet skal der arbejdes på at udvikle en løsning som har potentiale til at revolutionere måden der fremstilles cement på. Samtidig forventes der at denne løsning vil kunne resultere i 2 % reduktion af branchens CO2 udslip.

 ”Fremtiden for alternativ cement ser lovende ud. Vi mener, at vi har løsningen til en global CO2 reduktion på 2 %” Lasse Nørbye Døssing, adm. Direktør for CemGreen ApS

Formålet med CLEANs støtteprojekter er at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner. Målet er at styrke de deltagende virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne ved at fokusere på produktinnovation inden for energi- og miljøteknologi.

Samarbejdet mellem CemGreen ApS og Hybrid Greentech er indledt af en fælles ambition om at reducere CO2-emissionen fra tunge industrier. Dette er af interesse, da disse industrier bidrager højt til den globale CO2-emission. Derfor kan selv små reduktioner i disse brancher yde et væsentligt bidrag til den globale reduktion af CO2-emissioner. Tunge industrier er dog underlagt store investeringer, og derfor kræver industrikunder og partnere et stabilt forretningsfundament der inkluderer et detaljeret fabrikslayout og en udførlig forretningssag, inden de går i gang med implementeringen af ​​nye teknologier. I dette innovationssamarbejde udvikler CemGreen ApS og Hybrid Greentech dette forretningsfundament for at engagere en industriel partner i cementindustrien med det formål at nå TRL 8.

 

Sammen skabes der innovation:

Partnerne i Innovationsprojektet byder hver især ind med forskellige kompetencer hvilket skaber grobund for udvikling, innovation og vækst:

  • CemGreen ApS udvikler løsninger til reduktion af CO2-emissionerne fra den globale cementindustri
  • Hybrid Greentech designer og implementerer 100 % vedvarende løsninger i industriel skala
  • DTU Anlægsarbejder er eksperter inden for konkret og konkret ydeevne
  • DTU Elektro-Energianalyse og Markeder er eksperter i optimering af vedvarende energiløsninger

 ”Vi har tidligere haft projekter med DTU, der har givet alle parter øget viden og spændende resultater. Dermed er dette projekt en videreførelse af disse projekter” Lasse Nørbye Døssing, adm. Direktør for CemGreen ApS

Om CemGreen ApS

CemGreen ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik med 3 ansatte. CemGreen blev grundlagt af Lasse Nørbye Døssing i 2016.

CemGreen ApS arbejder på at skabe et alternativt cementmateriale, der ikke udleder noget CO2 i forbindelse med produktionen. Det har potentialet til at revolutionere måden der fremstilles cement på samtidig med at det kan resultere i en løsning der kan nedbringe det totale menneskeskabte CO2 udslip med 2 %. CemGreens cementmateriale er baseret på skifer som kan erstatte flyveasken i cement. Deres patenterede teknologi vil de gerne demonstrere i en stor skala. Såfremt produktet bliver en realitet, kan det samtidig hjælpe med en grøn omstilling af cementproduktion, idet det, ifølge CemGreen, vil kunne reducere CO2-udledningen med flere procent, hvis det implementeres globalt. CemGreen er opmærksomme på at de ikke kan løfte opgaven alene og det har derfor været oplagt for dem bl.a. at tale med Aalborg Portland, som er blandt de førende i branchen. Læs mere om CemGreen ApS HER.

Om CTI

Energi- og miljøteknologi sektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at udvikle nye innovative produkter, løsninger eller koncepter. Projektet CTI (Clean Tech Innovation) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen med DTU kan udvikle miljø- og energiteknologiløsninger og -produkter. CLEAN har tilsvarende fire programmer som dækker øvrige regioner i Danmark.