Energy Cluster Denmark afholder ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober i Vejle

31. august 2020


Med Energy Cluster Denmark har energisektoren fået én samlet, tværgående innovationsindsats og en forening med 400 medlemmer. I oktober kan medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling bidrage til at sætte præg på klyngens arbejde.

Den 1. oktober er der ekstraordinær generalforsamling i Energy Cluster Denmark; Danmarks nye nationale klyngeorganisation for den samlede energisektor. Vi håber, så mange medlemmer som muligt vil benytte lejligheden til at deltage og hilse på en udvidet medlemsskare og være med til at give den nye klyngeorganisation en god start.

Energy Cluster Denmark er etableret med en klar målsætning:
Vi skal producere energi bedst muligt; sikre en effektiv forsyning; lagre og omforme overskudsproduktionen og bruge energien mest effektivt. Samtidig skal vi sikre, at der er en flydende integration og sektorkobling på tværs af alle fokusområder, så vi skaber ét stærkt, sammenhængende energisystem i absolut verdensklasse”, siger Energy Cluster Denmarks formand, Peder Østermark Andreasen.

Vi er allerede 400 medlemmer, langt størsteparten er energirelaterede virksomheder. Sammen skal vi sikre de næste store fremskridt indenfor de faglige fokusområder, som inkluderer energiproduktion, energilagring, energiinfrastruktur, energieffektivitet og sektorkobling, systemintegration og digitalisering på tværs.

Der vil på den ekstraordinære generalforsamling være valg til tre bestyrelsesposter mellem medlemsvirksomheder i SMV-segmentet. Medlemmer som ønsker at opstille til suppleringsvalg bedes senest den 24. september 2020 sende CV og motiveret ansøgning til Mona Madsen, Energy Cluster Denmark, e-mail: mom@energycluster.dk

På grund af COVID-19 afholdes generalforsamlingen for medlemmer online gennem Teams fra kl. 13.30-15.30.

Tilmeld dig her: www.podio.com/webform/generalforsamling
OBS: Man skal være tilmeldt for at modtage linket.