”Med klyngen bliver industriens udfordringer gjort operationelle”

18. marts 2020

Energisektorens strategiske partnerskaber bruger Energy Innovation Cluster til at give  de vigtigste teknologiske megatrends og tendenser konkret form og handling. 

Hvordan sikrer man, at de største teknologiske udfordringer også er dem, industrien bruger mest tid på at løse i fællesskab?

I energisektoren sker det ved at samle et fælles katalog af udfordringer i Energy Innovation Clusters arbejde med innovation. Én gang om året overleverer de tre strategiske industripartnerskaber, Megavind, Technology Committee og Smart Energy Networks, deres anbefalinger til bestyrelsen i Energy Innovation Cluster. Det sker på en fælles strategidag, der skal sikre, at de primære dagsordner fra vindindustrien, olie- og gasbranchen og energisystemet er repræsenteret i de innovationsprojekter, som anbefalingerne munder ud i via Energy Innovation Cluster.

“Megavind har brug for, at der er nogen, som omsætter vores tanker på et operationelt niveau. Før vi fik Energy Innovation Cluster, var det i høj grad noget, vi manglede”, siger Per Hessellund Lauritsen, formand for Megavind.

Megavind er den strategiske overbygning i den danske vindindustri og er den platform, hvor alle interessenter i dansk vindkraft kan drøfte, koordinere og samarbejde om forskning, innovation og ny teknologi.

Megavind sekretariats behandles af brancheorgansiationen Wind Denmark og er et forum, som sætter kursen – men ikke eksekverer på konkrete innovationsprojekter. Det gør Energy Innovation Cluster derimod, og det er innovationsnetværket og klyngeorganisationen ifølge Megavinds formand særdeles velegnet til:

”Tidligere kunne virksomheder og universiteter godt samarbejde, men det var slet ikke i det omfang, som det gør i dag, og det skete i et mere snævert scope. Energy Innovation Cluster er skabt som en samarbejdsmodel; det er en del af Energy Innovation Clusters DNA. Derfor er Energy Innovation Cluster sammen med universiteterne helt perfekt til at sikre, at vores anbefalinger også kommer op at flyve og bliver til konkrete projekter”, siger Per Hessellund Lauritsen.

Innovative sammen
Set fra det strategiske niveau i den danske olie- og gasindustri er et tværgående innovationssamarbejde også værdsat. Ole Hansen, formand i Technology Committee  og Head of Business Development i Total i Denmark, ser fordele i at kunne forene innovationsindsatsen som sektor. For virkeligheden er ikke opdelt, understreger han:

”I Danmark har vi mange innovative industri- og leverandørvirksomheder, som arbejder med teknologiske løsninger på tværs af hele energisektoren. Netop derfor giver en fælles innovationsplatform så god mening, hvilket vi har set med Energy Innovation Cluster”, siger Ole Hansen:

”Vi ser alle ind i et sammenhængende energisystem i den grønne omstilling, og vi ser alle et innovationsbehov, som ikke lader sig begrænse af sektorer. Når vi løfter i flok og sammen skaber et stærkt innovationsmiljø, så hjælper vi både hinanden med udfordringerne i de enkelte industrier og gavner et fælles, innovativt energisystem”, siger Ole Hansen. Technology Committe er den strategiske kommitte, der drøfter teknologiske udviklinger på olie og gasområdet og sekretariatsbehandles af brancheorganisationen Oil Gas Denmark.

Samlet innovation af klyngen
Som Danmarks nationale offentlig-private partnerskab for smart energi er Smart Energy Networks et netværk, som skal sikre en samlet, styrket strategisk dagsorden for forskning og udvikling.

I netværket samarbejder de danske energiselskaber, videninstitutioner og industrien om at optimere udnyttelsen af ressourcer gennem strategisk udvikling af integrerede og intelligente energisystemer, og netværkets formand Jacob Østergaard ser stor værdi i at have en klyngeorganisation, som man kan formidle den strategiske dagsorden til:

”Vi byder ind med en visionsrapport, som er et roadmap til konkrete udfordringer i energisystemet. Det er supergodt at have Energy Innovation Cluster til at tage udfordringerne op og reagere på dem sammen med de andre aktører i økosystemet. Det er en vigtig opgave at sikre, at vi udbreder udfordringerne og koordinerer indsatsen”, siger Jacob Østergaard:

”Skal vi eksempelvis kunne optage mere vind i energisystemet, er et mere intelligent energisystem et krav; det sikrer den nødvendige sektorkobling og et digitalt system, som gør, at vi kan bruge den større mængde vindenergi smartere”, siger Jacob Østergaard, og peger på vigtigheden af at samarbejde mellem sektorernes strategiske organer:

”Technology Committee, Megavind og Smart Energy Network supplerer hinanden godt på tværs og har et fint overlap. Fx falder Megavinds strategi godt i tråd med Smart Energy Networks. Sammen kan vi sikre, at strategierne bliver koordineret, så løsningerne tager hensyn til et samlet energisystem”, siger han.

Energy Innovation Cluster omsætter de strategiske anbefalinger til konkrete innovationsprojekter, der involvererer både virksomheder og forskere og andre videnmiljøer. Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster, ser samarbejdet med brancheorganisationerne  og deres strategiske enheder som værdifuldt: ”Samarbejdet giver retning for vores innovationsprojekter og sikrer, at det vi arbejder med at løse konkrete udfordringer i Danmark”, siger hun.