Medlem

Aalborg Forsyning
Aalborg Forsyning

aalborgforsyning.dk
+(45) 9982 8299

Aalborg Forsyning udgøres af en række forsyningsvirksomheder ejet af Aalborg Kommune. Vi forsyner kunder med fjernvarme, køling, gas og vand, ligesom vi afleder spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning.