Medlem

ADP A/S

www.adp-as.dk/
+45 7921 5000

ADP A/S har de senere år været i fuld gang med transformationen fra traditionel havnedrift til fremtidens havneselskab, hvor udviklingen af Taulov Dry Port har sat retning for grønne transport- og logistikløsninger.

Som Danmarks multimodale knudepunkt har ADP med Fredericia Havn og Taulov Dry Port leveret en større klimafokuseret indsats på at flytte mere trafik væk fra vej til bane og skib. Dette giver ADP en naturlig nøglerolle i videreudviklingen af et førende energiknudepunkt, fordi den rette infrastruktur er forudsætningen for skalering af fremtidens Power-to-X løsninger.

Trekantområdet er i gang med at realisere områdets vision om at blive Danmarks centrum for CO2-fangst og lagring samt grønne brændstoffer. I 2021 etablerede ADP sammen med Trekantområdets store aktører inden for energi, forsyning, kommuner, Billund Lufthavn og brancheforeninger et klimapartnerskab. ADP er sammen med aktørerne i gang md at se på mulighederne for at videreudvikle en sammenhængende infrastruktur- og logistikmodel til fremtidens grønne brændstoffer, således, at Trekantområdet kan blive en afgørende brik i realiseringen af Danmarks mål om 70% CO2 reduktion i 2030.