Medlem

Aktive Energi Anlæg A/S
Aktive Energi Anlæg A/S

www.aea.dk/
+45 70 21 01 50

AEA – din professionelle sparringspartner og projektleder indenfor bæredygtige og miljørigtige anlæg til din energiproduktion

AEA er din totalentreprenør med speciale i projektering og etablering af unikke fjernvarme- og kraftvarmeanlæg samt kundetilpassede energianlæg til industrien i Danmark. Vi arbejder i krydsfeltet mellem rådgivning, optimering, etablering og servicering.

Vi gennemfører alle projekter med stor ekspertise og mange års erfaring. Med kunden i fokus skaber vi optimale løsninger, som er driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentable. For AEA er samarbejdet med kunderne det vigtigste i ethvert projekt – og vi tør godt udfordre kunden for at opnå den bedste løsning og sikre en værditilvækst.

AEA løser opgaver inden for

  • Varmepumper
  • Solvarmeanlæg
  • El-kedelanlæg
  • Biomasseanlæg
  • Overskudsvarme
  • Kedelanlæg
  • Rørinstallationer
  • Motoranlæg
  • Brændere
  • Styretavler og PLC løsninger

Vi tilbyder desuden systematisk service og forebyggende vedligehold, som er et afgørende indsatsområde for høj driftssikkerhed og optimeret driftsøkonomi.

”Vores erfaringer spænder vidt – lige fra opbygning af elkedelanlæg, etablering af solvarmeanlæg, installation af varmepumper, opførelse af kedelanlæg til biomasse og gas/olie og til udskiftning af gasmotor på kraftvarmeværker. Vi udfører også rådgivning for industrivirksomheder og gartnerier i tilknytning til de svære valg mellem anlægsoptimering, udskiftning og meget mere”.
Kim Jørgensen, adm. direktør

For mere information kontakt Kim Jørgensen, salgschef
Telefon: +45 25445255    I     Mail: kj@aea.dk    I    Hjemmeside: www.aea.dk
Du kan også følge os på LinkedIn og Facebook