Medlem

Business Region Esbjerg
Business Region Esbjerg

http://www.bre.dk
+45 36973510

Business Region Esbjerg skal være med til at sikre vækst og udvikling i medlemskommunerne – Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner.

Formål

BRE har følgende formål:

  • Erhvervs- og turismerettede udviklingsaktiviteter, herunder projektansøgninger og projektgennemførelse
  • Bidrage til forbedring af rammevilkår for områdets erhvervs- og turismevirksomheder, bl.a. arbejdskraft, infrastruktur, internationalisering, tiltrækning og fastholdelse af uddannelsesinstitutioner, uddannelser og studerende
  • Politikudvikling og opmærksomhedsskabelse af bredere interesse i besluttende organer på internationalt, nationalt og regionalt niveau
  • Varetagelse af fælles erhvervs- og turistmæssige interesser i forhold til det regionale og nationale niveau