Medlem

Business Region North
Business Region North

businessregionnorthdenmark.dk/
+45 9931 1570

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som målrettet arbejder for at styrke betingelserne for vækst og udvikling i hele landsdelen. Vi bringer Nordjyllands særlige styrker og potentialer i spil i større fælles strategiske indsatser, og arbejder for at styrke Nordjyllands position i et nationalt og internationalt perspektiv. BRN er Nordjyllands fælles stemme i forhold til politisk interessevaretagelse, fx vedr grøn energiinfrastruktur, forsvar, 3. limfjordsforbindelse mv.