Medlem

CO2 Solutions
CO2 Solutions

co2solutions.dk/
+45 4196 6127

CO2 solution er en konsulentvirksomhed, der hjælper din virksomhed på rejsen mod en datadrevet bæredygtighedsstrategi. Vi hjælper jer med din grønne strategi og kommunikation baseret på jeres egne data og de gældende regler. Til det formål kan vores ingeniører udføre jeres beregning af drivhusgasudledning (Co2 calculation, GHG protocol), livscyklusanalyser (LCA) eller miljødeklaration (EPD) med at bruge ISO-strukturen.

Lad os skabe kvantitative beslutningsgrundlag for arbejdet med at reducere din virksomheds miljøpåvirkninger!