Medlem

Danmark for Målene
Danmark for Målene

www.danmarkformaalene.dk/
+45 5385 7202

Danmark for Målene handler om at udbrede kendskabet til Verdensmålene i hele Danmark.

FNs 17 verdensmål skal sikre én bæredygtig verden for alle inden 2030. 

Vi tager rundt i hele landet med vores Verdensmålsarrangementer i tæt samarbejde og partnerskab for handling med kommuner, virksomheder og organisationer.