Medlem

Energinet
Energinet

energinet.dk/
+45 70102244

Energinet har ansvar for, at du og Danmark er forsynet med el og gas, både i dag og i fremtiden. Vi ejer og udvikler rygraden i den danske el- og gasforsyning: de store højspændingsledninger og gasrør, som bringer strøm og gas frem til dit energiselskab. Vi varetager samfundets interesser, og vores opgave er at skabe værdi for borgere og erhvervsliv i Danmark. Energinet arbejder for en grøn omstilling af energisystemerne, så borgere og virksomheder kan bruge vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales.

Energinet er en selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og forsyningsministeriet. Vi er en vidensvirksomhed med ca.1350 medarbejdere fordelt på ni bemandede lokationer i Danmark. Vores hovedsæde ligger i Fredericia, og vi har en stor afdeling i Ballerup