Medlem

Everfuel A/S
Everfuel A/S

www.everfuel.com/
+45 5366 6999

Everfuel er en dansk vækstvirksomhed der projektudvikler, installerer og opererer brint-infrastruktur på tværs af en række Europæiske lande. Med fokus på udvikling og optimering af den samlede brint-værdikæde, herunder digitalisering samt synergier via partnerskaber indenfor Power-to-X området, arbejder Everfuel dedikeret med både produktion, distribution og tankning af grøn brint – med det altoverskyggende formål at gøre brint, samt heraf afledte produkter/ydelser, kommercielt attraktivt for samarbejdspartnere og slutbrugere indenfor mobilitet, industri og energi.

Læs mere om Everfuel samt virksomhedens aktiviteter på www.everfuel.com