Medlem

Geodrilling ApS
Geodrilling ApS

geodrilling.dk/
+45 76509595

GeoDrilling er blandt Danmarks mest erfarne når det kommer til lodret jordvarme. Med erfaring fra mere end 300 lodrette jordvarmeboringer i Danmark, besidder vi en masse praktisk viden om overfladenær geotermi. Med løbende data fra målere forskellige steder landet kan vi dokumentere kvaliteten af vores arbejde over tid. Vi tilbyder en række ydelser relateret til lukkede jordvarmeboringer, herunder rådgivning, termisk responstest og selve etableringen af boringerne.

GeoDrilling er desuden medstifter af foreningen Termonet Danmark. Foreningen arbejder på  at udvikle og udbrede kendskabet til termonet. Termonet er 5. generations fjernvarme og køling. Med uisolerede rør er det muligt at forsyne den sidste tredjedel af Danmark med en kollektiv varme- og køleløsning. Foreningen har i skrivende stund identificeret otte aktive termonet i Danmark og lodrette jordvarmeboringer har været anvendt som energiforsyning i fire af de disse.

GeoDrilling har leveret boringer til alle fire termonet, der er baseret på lodrette jordvarmeboringer. I løbet af 2021 forventes det at GeoDrilling medvirker til etableringen af yderligere 4 termonet.