Medlem

HjulmandKaptain
HjulmandKaptain

www.hjulmandkaptain.dk/erhverv/energi-og-infrastruktur/
+45 70151000

HjulmandKaptain har igennem en længere årrække opbygget en særdeles solid erfaring inden for større komplekse energi- og infrastrukturrelaterede projekter både nationalt og internationalt.

Energi

Energiområdet er til tider meget komplekst og kræver ud over juridiske kompetencer også en høj grad af indsigt i branchen og de forretningsmæssige udfordringer, som energisektoren står overfor.

For at kunne yde reel værdiskabende rådgivning på området kræves det, at man som rådgiver evner at tage højde for ikke kun de juridiske men også de tekniske, økonomiske og forretningsrelaterede problemstillinger.

En sådan indsigt oparbejdes kun ved, at man kontinuerligt rådgiver aktørerne inden for denne branche. Dette har HjulmandKaptains team af advokater inden for Energi og Infrastruktur gjort igennem en årrække – over for både danske og udenlandske klienter.

HjulmandKaptain har investeret betydelige ressourcer på netop energiområdet – det gælder blandt andet rådgivningskompetencer inden for problemstillinger relateret til hav- og kystnære vindmøller, hvor danske aktører sidder på en markant del af markedet.

Disse opbyggede kompetencer nyder vore klienter godt af, og klientporteføljen består af såvel store danske som udenlandske energiaktører, heriblandt cleantech-virksomheder, leverandører, operatører, offentlige myndigheder samt forsyningsselskaber.

Et af branchens særkender er kravet om – på visse kritiske tidspunkter i processen – at kunne agere hurtigt og fleksibelt. HjulmandKaptain har blandt andet derfor prioriteret at opbygge et dedikeret team, der evner at rådgive på dette til tider krævende område – også inden for snævre tidsrammer og med ultrakort reaktionstid. Desuden har vi opbygget et stærkt internationalt netværk, der giver os mulighed for at rådgive på tværs af landegrænser.

Vores fokus er løsningsorienteret med forståelse for de kommercielle og økonomiske udfordringer, der er med til at bestemme de involverede aktørers bevæggrunde.

Skulle det ende med en tvist, der ikke lader sig løse uden bistand fra de civile domstole eller en nedsat voldgiftsret, ser HjulmandKaptain rets- og voldgiftssager som et kerneområde og har derfor valgt at oprette en specialafdeling, der har håndtering af tvister som sit primære fokusområde – og netop her fylder tvisterne inden for energi-området en betydelig del, hvorfor flere af vores advokater netop har både energi og infrastruktur og rets- og voldgiftsbehandling som deres primære kompetenceområde.

Se mere på Juridisk rådgivning inden for energi og infrastruktur (hjulmandkaptain.dk) og tag gerne direkte fat på advokat, ejerpartner Casper Gammelgaard https://www.hjulmandkaptain.dk/medarbejdere/casper-gammelgaard/