Medlem

MDT Flexible Products
MDT Flexible Products

www.flexible-products.dk/
+(45) 75759797

3D PRINT

Vi kan printe i stor skala 2 x 3 x 1,5 meter og ned til helt småt.

Som udgangspunkt arbejder vi med FDM-print i både nye og genanvendte plasttyper.

Vi forventer at vi om 3 år printer “grønt” og er allerede godt på vej.

Vi kan også tilbyde, at være behjælpelig med at udvikle fra ide til print. Vi konstruerer og optimerer i diverse 3D-programmer (hovedsageligt Creo), ligesom vi råder over en 3D-scanner, som kan bruges til både små og store emner.

Som noget nyt har vi også taget topologi-optimering i brug, en teknologi der bliver mere og mere relevant, når emnerne bliver større.

Vi har derudover eget udstyr til udmattelsestest og diverse testbænke til styrkeundersøgelser.

Vi leverer allerede i dag 3D print til vindenergi.