Medlem

Olicem A/S
Olicem A/S

www.olicem.com/
+45 4035 8835

Hos Olicem leverer vi miljørapporteringssystemer til anlæg med emissioner. Vores MCERTS certificerede løsninger sørger for at anlæg med særlige miljøkrav kan operere indenfor lovgivningen. Herunder både til miljømyndigheder for overholdelse af gældende miljøkrav og beregning af masseemissioner til afgiftsbetaling.

Vores CO2 opgørelser indeholder beregning af udledte kilo jf. kommissionens forordning (nr. 601/2012) om overvågning og rapportering af drivhusgasser.