Medlem

Termonet Danmark
Termonet Danmark

termonet.dk/
76100088

Termonet samler og inspirerer ildsjæle som guider Danmark til at være reel grøn pioner, og giver mennesker overalt i verden mulighed for bedre og mere komfortable liv.

Det er den overordnede vision for Termonet Danmark’s arbejde. 

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:

  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

Foreningen Termonet Danmark blev stiftet d. 16. marts 2020 ved et virtuelt møde mellem de stiftende medlemmer. Forud for foreningens stiftelse er gået en årrække med forskellige udviklingsprojekter og demonstrationsprojekter, der har bragt Termonet til det niveau det er i dag.

Foreningens medlemmer ønsker at skubbe yderligere på udviklingen. Vi er overbevist om at den grønne omstilling kan hjælpes godt på vej ved brug af termonet.

Samarbejdet i foreningen bygger på sociokratiske principper, med en høj grad af transparens og involvering af foreningens medlemmer.

Vi er altid interesserede i at styrke foreningen med flere dygtige medlemmer.